Opetuksen strategia 2015-2020

Tavoitteenamme ovat motivoituneet opiskelijat, laadukas, oppimista edistävä ja linjakas opetus sekä työelämän tarpeita vastaavat ammattilaiset.

Strategiamme pohjautuu Itä-Suomen yliopiston ja terveystieteiden tiedekunnan strategiaan.

Motivoituneet opiskelijat
Farmasia ja toksikologia ovat vetovoimaisia aloja ja oppimisympäristömme tunnetaan laadukkuudestaan. Opiskelija tunnistaa oman roolinsa oppimisessa ja opintojen etenemisessä.

Motivoituneiden opiskelijoiden saamiseksi toteutamme opiskelijarekrytoinnin yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Opintojen aikana tarjoamme opiskelijoille ohjausta opintojen kaikissa vaiheissa opiskelijahyvinvoinnin ja motivaation sekä tavoiteajassa valmistumisen varmistamiseksi.

Laadukas, oppimista edistävä ja linjakas opetus
Opetuksemme perustuu viimeisimpään tutkimukseen. Tutkintojen ydinsisällöt on määritelty ja niitä arvioidaan. Opintojaksojen osaamistavoitteet, opetusmenetelmät ja oppimisen arviointi vastaavat toisiaan.

Laadukkaan opetuksen varmistamiseksi tarkastelemme opintopolkuja ja osaamisen kehittymistä kaikissa tutkinnoissa. Kannustamme opettajia ja tutkijoita yliopistopedagogiseen koulutukseen, ammatilliseen täydennyskoulutukseen ja työelämäyhteistyöhön. Tuemme opettajia uusien opetusteknologioiden hyödyntämisessä ja opiskelijoita osallistavien oppimismenetelmien käyttöön otossa.

Työelämän tarpeita vastaavat ammattilaiset
Laitokseltamme valmistuu terveydenhuoltoon työelämän tarpeita vastaavia lääkealan ja riskinarvioinnin ammattilaisia, joilla on vahva ammatti-identiteetti ja etiikka. Valmistuneilla on valmiudet moniammatilliseen yhteistyöhön ja halu kehittää itseään ammattilaisena jatko- ja täydennyskouluttautumalla sekä seuraamalla aktiivisesti alan kehitystä.

Varmistamme koulutuksen työelämävastaavuuden yhteistyöllä sidosryhmien kanssa. Tiedekunnassa edistetään eri ammattiryhmien ymmärrystä toistensa osaamisesta ja lisätään moniammatillista opetusta.