Farmasian laitos

Farmasin laitos toimii Kuopiossa osana Terveystieteiden tiedekuntaa Itä-Suomen yliopistossa.  Koulutamme farmaseutteja, proviisoreita sekä farmasian ja filosofian tohtoreita, joilla on tietoja, taitoja ja valmiuksia muuttuviin työelämän tarpeisiin. Meillä on noin 1000 perusopiskelijaa ja jatko-opiskelijaa. Opiskelijoiden ja henkilökunnan hyvinvoinnista huolehtiminen on meille tärkeää. Olemme sijoittuneet kansainvälisessä yliopistovertailussa farmasian ja farmakologian alalla 101-150 parhaan joukkoon maailmassa vuonna 2016.

Teemme korkeatasoista lääkkeisiin ja niiden kehittämiseen sekä niiden vaikutuksia eri tavoin tutkivaa tieteellistä tutkimusta useista tieteenalakohtaisista lähtökohdista. Teemme yhteistyötä paikallisesti muiden laitosten ja tiedekuntien sekä Kuopion yliopistollisen sairaalan kanssa. Lisäksi meillä on laaja kansallinen ja kansainvälinen yhteistyöverkosto,  jota hyödynnetään laajasti opetuksessa ja tutkimustyössä. Tutkimukseen liittyvistä aktiviteeteista on lisää tietoa tutkimus-osiossa.

Meiltä valmistuneet ammattilaiset työllistyvät hyvin eri toimialoille, apteekkeihin, lääketeollisuuteen sekä tutkimus- ja viranomaistehtäviin.