Laatutyömme

Itä-Suomen yliopistolla on toimiva ja tehokas laadunhallintajärjestelmä, johon laitoksemme kuuluu. Laadunhallintajärjestelmämme mukaan sekä henkilökunta että opiskelijat ovat osaltaan vastuussa laitoksemme strategisten tavoitteiden saavuttamisesta ja laadukkaasta toiminnasta sekä toimintamme jatkuvasta kehittämisestä. Henkilökuntamme ja opiskelijamme osallistuvat toiminnan kehittämiseen antamalla palautetta ja osallistumalla edustajiensa välityksellä laitoksen toimikuntiin.

Säännöllisesti kokoontuva laatutiimimme käsittelee opetuksen, tutkimuksen ja hallinnon laatuun liittyviä kysymyksiä. Laatutiimissä on opettajien, tutkijoiden ja opiskelijoiden edustajat.

Farmasian laitoksen laatukäsikirja 4.1 ja Liite 1

Liite 2A 

Liite 2B

Liite 3A (Perehdytyslomake suomeksi)

Liite 3B (Perehdytyslomake englanniksi)

Liite 4

Liite 5

Liite 6