Lääkepolitiikka ja lääketalous

Lääkepolitiikka on lääkkeitä ja lääkealan toimijoita koskevaa yhteiskunnallista päätöksentekoa, joka on osa terveyspolitiikkaa. Lääkepoliittisten päätösten vaikutuksia tulisi aina tarkastella eri näkökulmista. Lääketaloudessa arvioidaan lääkehoitojen ja muiden terveydenhuollon interventioiden hoidollisia, taloudellisia ja elämänlaadullisia vaikutuksia sekä niiden kustannusvaikuttavuutta.  Meillä on käynnissä useita paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä tutkimusyhteistyöhankkeita.

Tutkimuskohteet:

Yhteyshenkilöt:

Professori Riitta Ahonen, riitta.ahonen(at)uef.fi

FaT Johanna Timonen, johanna.timonen(at)uef.fi

Professori Janne Martikainen, janne.martikainen(at)uef.fi