Hoidon vaikuttavuus

Tutkimuksemme on keskittynyt kahteen alueeseen: (1) lääke-epidemiologiaan, jossa tutkitaan lääkkeenkäyttöä ja siihen liittyviä päätetapahtumia sekä (2) hoidon vaikuttavuuteen.  Hoidon vaikuttavuudella tarkoitetaan arkiolosuhteissa tuotettavia hyötyjä ja haittoja. Olennaista on myös hoidon oikea-aikaisuus ja kohdentuminen. Olemme suuntautuneet erityisesti kliinisissä kokeissa aliedustettuihin käyttäjäryhmiin, kuten iäkkäisiin ja Alzheimerin tautia sairastaviin sekä lapsiin. Hyödynnämme tutkimuksissamme mm. pohjaismaisia maan kattavia rekisteriaineistoja.

Geriatrisen hoidon tutkimuskeskus (Gerho) on Itä-Suomen yliopistossa toimiva monitieteinen tutkijayhteisö. Tutkimuksen keskiössä on ikääntyneiden hoidon optimointi ja aihealueina mm. lääkehoito, ravitsemushoito, toimintakyvyn arviointi ja kuntoutus.

Tutkimusaiheet

  • Lääkealtistuksen ja muiden rekisteritutkimuksen menetelmien kehittäminen ja validointi
  • Lääkitysturvallisuuden tutkiminen
  • Hoidon vaikuttavuuden arviointi (lääkehoidot, toimenpiteet)
  • Eri tietolähteiden yhdistäminen ja hyödyntäminen vaikuttavuuden arvioinnissa

Yhteyshenkilöt:

Professori Sirpa Hartikainen, sirpa.hartikainen(at)uef.fi

Apulaisprofessori Anna-Maija Tolppanen, anna-maija.tolppanen(at)uef.fi

Dosentti Heidi Taipale, heidi.taipale(at)uef.fi