Harjoittelu

Harjoittelu suoritetaan kahdessa kolmen kuukauden pituisessa jaksossa. Ensimmäiset kolme kuukautta (Osa 1) harjoittelusta suoritetaan yleensä toisen opiskeluvuoden päätteeksi huhti-kesäkuussa. Toiset kolme kuukautta (Osa 2) suoritetaan yleensä kolmannen opiskeluvuoden päätteeksi, muiden opintojen loputtua helmi-huhtikuussa.

Vähintään kolme kuukautta harjoittelusta on suoritettava Suomessa apteekissa ja korkeintaan kolme kuukautta voi harjoitella sairaala-apteekissa. Harjoittelu Osa 2:n voi suorittaa myös ulkomailla apteekissa tai sairaala-apteekissa.
Opiskelijat hankkivat harjoittelupaikkansa itse. Koulutusyksikkö ohjaa ja valvoo harjoittelua.
Opetusapteekkiharjoittelu-opintojakson johtaja on yliopistonlehtori Piia Siitonen.

Harjoittelun materiaali

Apteekkiharjoittelun kehittäminen