Koulutukseen hakeminen

KOHDERYHMÄ JA HAKUKELPOISUUS

Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu farmaseuteille ja proviisoreille sekä vastaavan ulkomaisen tutkinnon suorittaneille.

Koulutuksen aikana tulee oppimistehtävien suorittamista varten olla mahdollisuus työskennellä tai tehdä yhteistyötä oman erikoistumisalan mukaan apteekissa, sairaala-apteekissa tai muussa sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteessä Suomessa tai ulkomailla.

Haku syksyllä 2020 alkavaan koulutukseen on 7.1.–30.4.2020.

OPISKELIJAVALINTA

Koulutukseen valitaan korkeintaan 20 opiskelijaa. Jos hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, sovelletaan osallistujien valinnassa seuraavaa pisteytystä:

 1. Työkokemus (korkeintaan 9 pistettä)
  • Työkokemus laillistettuna proviisorina tai farmaseuttina viiteen vuoteen asti (1 piste/vuosi, korkeintaan 5 pistettä)
  • Kansainvälinen työkokemus farmaseutiksi valmistumisen jälkeen (1 piste/työskentelykuukausi, korkeintaan 4 pistettä)
 2. Luottamustoimet apteekki- ja sairaalafarmasian alalla viimeisen 5 vuoden aikana (korkeintaan 6 pistettä)
  • Luottamustoimet farmasian kansallisissa tai kansainvälisissä järjestöissä (1 piste/luottamustoimivuosi, korkeintaan 3 pistettä)
  • Luottamustoimet sosiaali- ja terveydenhuollon moniammatillisissa työryhmissä (1 piste/luottamustoimivuosi, korkeintaan 3 pistettä)
 3. Erikoistumista tukeva täydennyskoulutus viimeisen 5 vuoden ajalta (korkeintaan 10 pistettä)
  • Korkeakoulutasoinen täydennyskoulutus (1 piste/opintopiste)
  • Muu täydennyskoulutus (0,25 pistettä/opintopäivä, opintopäivä vähintään 6 tuntia kurssitodistuksen perusteella)
  • Kouluttajana toimiminen korkeakoulutasoisessa täydennyskoulutuksessa (0,25 pistettä/koulutustunti/aihe, todistuksen perusteella)
 4. Tieteellinen aktiivisuus viimeisen 5 vuoden ajalta (korkeintaan 10 pistettä)
  • Julkaistu artikkeli tieteellisessä julkaisusarjassa (5 pistettä/artikkeli)
  • Julkaistu artikkeli ammattilehdessä (ei vertaisarvioitu, 2 pistettä/artikkeli)
  • Suullinen esitys ammatillisessa seminaarissa tai kongressissa (1 piste/esitys)
  • Posteri seminaarissa tai kongressissa (1 piste/posteri)
  • Patentti (1 piste/patentti)

Jos pisteet menevät tasan, hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen valintaperusteiden kohdan 1 pistemäärän perusteella. Mikäli tämän jälkeen hakijoita on tasapisteissä, asetetaan hakijat paremmuusjärjestykseen kohdan 2 pistemäärän perusteella ja edelleen tarvittaessa kohtien 3 ja 4 pistemäärän mukaan.

Yllä kuvatut pisteytyksen edellytyksenä olevat ansiot eivät ole välttämättömiä, vaan koulutukseen voi hakea myös pelkän tutkintotodistuksen perusteella.

HAKEMINEN

Koulutukseen haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake. Hakemuksen lisäksi tarvitaan seuraavat dokumentit:

 1. Proviisorin tai farmaseutin tutkintotodistus
 2. Todistukset, joiden perusteella hakija katsoo saavansa valintapisteitä

Kaikki todistukset tulee skannata yhdeksi pdf-tiedostoksi hakulomakkeen yhteyteen tai lähettää viimeiseen hakupäivään mennessä sähköpostitse Johanna Räikköselle osoitteeseen johanna.raikkonen@uef.fi.

Hakijoiden edellytetään hakemuksessaan laskevan pisteytettävät ansionsa huolellisesti. Ne tarkistetaan ilmoitetun perusteella. Kaikki pisteytettäväksi ehdotettu tulee todistaa – mm. työtodistukset nykyisestä ja aiemmista työpaikoista, todistukset koulutuksista ja julkaisuluettelo.

Virallisen päätöksen opiskelijaksi hyväksymisestä tekee Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnan dekaani. Opiskelijavalinnoista ilmoitetaan opiskelijalle henkilökohtaisesti.