Erikoistumiskoulutuksen hinta

Koulutuksen hinta on proviisoreille 6 000 euroa ja farmaseuteille 4 000 euroa. Maksu suoritetaan erissä lukukausittain opintojen tavoitteellisen suoritusajan kuluessa. Maksusta voidaan vähentää AHOT (aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen) -menettelyllä hyväksytyt opinnot (korkeintaan 1/3 opinnoista), joista peritään alennettu opintopistemaksu (20 euroa per opintopiste). 

Maksu sisältää opintojen suunnittelun ja ohjauksen, kehittämisprojektin ohjauksen ja tarkastuksen, opintosuoritusraporttien tarkastuksen sekä opintosuoritusten rekisteröinnin ja opintorekisterin ylläpidon. Osallistujat kustantavat itse kirjallisuuden, matka-, majoitus-, ja ruokailukulunsa sekä muissa oppilaitoksissa suoritetut valinnaiset opintonsa.

Opintomaksu tulee olla kokonaisuudessaan maksettuna ennen kuin koulutuksesta voidaan myöntää todistus.

PERUUTUSEHDOT

Ilmoittautuminen on sitova. Opiskelijapaikan vastaanottamisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitetaan opintomaksun ensimmäinen erä (proviisorit 750 eur ja farmaseutit 665 eur). Maksettuja opintomaksuja ei palauteta.

OPINTOJEN JÄTTÄMINEN TAUOLLE TAI LOPETTAMINEN

Opintojen jättämistä tauolle esimerkiksi äitiysloman tai sairauden takia haetaan aina kokonaisiksi lukukausiksi, ennen lukukauden alkua (aina toukokuun ja marraskuun loppuun mennessä) koulutuksen järjestäjältä yksilöllisesti. Lupaa opintojen tauolle jättämiseen ei anneta ilman erityistä syytä.

Opintojen keskeyttämisestä tulee ilmoittaa viipymättä. Maksettuja opintomaksuja ei palauteta.