Älykkäät farmaseuttiset ratkaisut

Tutkimuksemme keskittyy

  1. Kehittämään uusia teknologioita lääkkeen luovutukseen vaikutuspaikassaan
  2. Tuottamaan laajasti hyödynnettävää tietoa lääkeaineiden ja ympäristön kemikaalien vaiheista elimistössä
  3. Parantamaan lääkkeiden valmistusprosesseja

Toteutamme yhteistyössä laajoja lääketutkimus- ja lääkekehityshankkeita, joiden tavoitteena on uusi hoitokonsepti tai teknologinen ratkaisu, jolla parannetaan olemassa olevan lääkeaineen tehoa tai turvallisuutta.  Tutkimushankkeissamme on mukana kliinisen lääketieteen asiantuntijoita ja tuomme lääkekehitysosaamista yhteistyökumppaneidemme toteuttamiin hankkeisiin, joissa selvitellään sairauksien mekanismeja.

Tutkimusaiheet

Yhteyshenkilöt

Professori Markus Forsberg, markus.forsberg(at)uef.fi (tehon testaaminen)

Professor Jarkko Ketolainen, jarkko.ketolainen(at)uef.fi

Apulaisprofessori Ossi Korhonen, ossi.korhonen(at)uef.fi (QbD)

Professori Markku Pasanen, markku.pasanen(at)uef.fi (KuBiCo)

Professori Jarkko Rautio, jarkko.rautio(at)uef.fi (aihiolääkkeet)

Professori Kirsi Vähäkangas, kirsi.vahakangas(at)uef.fi (istukka)