Viitehintajärjestelmään liittyvän neuvonnan toteutuminen apteekeissa ja lääkärin vastaanotolla

Tausta

Lääkevaihto otettiin Suomessa käyttöön vuonna 2003 ja sitä täydennettiin viitehintajärjestelmällä  vuonna 2009. Näiden tavoitteena on hillitä lääkekustannusten kasvua.  Aiempien tutkimusten mukaan farmaseuttisen henkilöstön ja lääkärin rooli on keskeinen lääkevaihdon toteutuksessa. Lääkkeen määrääjät ovat velvollisia antamaan potilaalle tietoa mahdollisuudesta vaihtaa lääke apteekissa edullisempaan vastaavaan valmisteeseen. Apteekkien farmaseuttisella henkilöstöllä on velvollisuus antaa asiakkailleen tietoa lääkkeiden hinnoista ja muista lääkevalmisteen valintaan liittyvistä seikoista. Vuonna 2016 apteekin hintaneuvontaa täsmennettiin niin, että siihen tulee sisältyä tieto toimitushetkellä tosiasiallisesti edullisimmasta valmisteesta.


Tutkimusprojektin tavoitteet:

  •  Tutkia viitehintajärjestelmään ja lääkevaihtoon liittyvän neuvonnan toteutumista apteekissa ja lääkärin vastaanotolla sekä vaihtokelpoisen valmisteen valintaan liittyviä tekijöitä.