Seurantatutkimus lääkkeiden saatavuusongelmista apteekeissa

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää lääkkeiden saatavuusongelmien yleisyyttä, syitä lääkkeiden saatavuusongelmien taustalla ja ongelmia, joita saatavuuskatkoksista aiheutuu suomalaisissa apteekeissa.

Tutkimus tehtiin syksyllä 2013. Tutkimukseen osallistui 129 apteekkia (66 %, N=195), jotka poimittiin satunnaisotannalla Suomen Apteekkariliiton jäsenrekisteristä. Apteekit raportoivat seurantajakson aikana tilauksistaan jälkitoimitukseen jääneet resepti- ja itsehoitovalmisteet (n=3311), jälkitoimitusten syyt ja niiden seuraukset apteekissa.