Julkaisut

Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

Sarnola K, Ahonen R, Martikainen JE, Timonen J: Policies and availability of orphan medicines in outpatient care in 24 European countries. European Journal of Clinical Pharmacology, 2018 DOI: 10.1007/s00228-018-2457-x

Heiskanen K, Ahonen R, Kanerva R, Karttunen P, Timonen J: The reasons behind medicine shortages from the perspective of pharmaceutical companies and pharmaceutical wholesalers in Finland. PLOS ONE 12(6): e0179479, 2017

Heiskanen K, Ahonen R, Karttunen P, Kanerva R, Timonen J: Medicine shortages – A study of community pharmacies in Finland. Health Policy 119(2): 232−238, 2015

Muut julkaisut

Heiskanen K, Timonen J, Ahonen R. Lääkkeiden saatavuusongelmat apteekin näkökulmasta. SIC! 3: 22−23, 2017

Heiskanen K, Ahonen R, Karttunen P, Kanerva R, Timonen J: Työtä lääkkeiden eteen päivittäin. Apteekkari 103(6): 30−33, 2014

Abstraktit

Sarnola K, Ahonen R, Martikainen JE, Timonen J. Policies and availability of orphan medicines in outpatient care in 24 European countries. Research in Social and Administrative Pharmacy 14(8): e32−33, 2018

Sarnola K, Ahonen R, Martikainen JE, Timonen J. Harvinaislääkkeiden saatavuus Euroopassa – kyselytutkimus. Järkevä lääkehoito – Yhteinen asiamme! Farmasian Päivät, Helsinki 17.−18.11.2017

Heiskanen K, Ahonen R, Kanerva R, Karttunen P, Timonen J: The reasons behind medicine shortages from the perspective of pharmaceutical companies and pharmaceutical wholesalers in Finland. Suullinen esitys ja abstrakti. Nordic Social Pharmacy and Health Services Research Conference 7.−9.6.2017

Heiskanen K, Ahonen R, Karttunen P, Kanerva R, Timonen J: Lääkkeiden saatavuusongelmat suomalaisissa apteekeissa. Posteriabstrakti. Kirjassa: Lääkealan osaaminen näkyväksi, Farmasian päivät, Helsinki, 14.−16.11.2014. s. 15. Farmasian oppimiskeskus, Helsinki 2014

Mediatiedotteet

Lääkkeiden saatavuusongelmat ovat Suomessa yleisiä - Keskeisenä syynä lääkemarkkinoiden pieni koko. Väitöstiedote 6.8.2018.

Harvinaislääkkeiden saatavuudessa eroja Euroopassa. Mediatiedote 24.4.2018

Suomen lääkemarkkinoiden pieni koko yleisin syy lääkkeiden saatavuusongelmiin. Mediatiedote 29.6.2017

Apteekit kärsivät lääkkeiden saatavuusongelmista. Mediatiedote 18.11.2014

Opinnäytetyöt

Väitöskirjat

Sarnola Kati: Lääkkeiden saatavuus ja saavutettavuus. Tutkimus lääkkeiden saatavuusongelmista Suomessa ja harvinaislääkkeiden saavutettavuudesta Euroopassa, 2018

Pro gradut

Pólon Iivari: Harvinaislääkkeiden saavutettavuus Euroopassa - vertailu 24 maassa. Pro gradu tutkielma, Farmasian laitos, sosiaalifarmasia, Itä-Suomen yliopisto 2018

Kati Heiskanen: Lääkkeiden saatavuus Suomessa – tutkimus apteekeissa. Pro gradu -tutkielma, Farmasian laitos, sosiaalifarmasia, Itä-Suomen yliopisto 2014

Kandidaattityöt

Tiina Rautio: Suomalainen tautiperintö. Farmaseutin lopputyö, Farmasian laitos, sosiaalifarmasia, Itä-Suomen yliopisto 2017

Senja Kytönen: Ehlers-Danlosin oireyhtymä ja sen lääkehoito. Farmaseutin lopputyö, Farmasian laitos, sosiaalifarmasia, Itä-Suomen yliopisto 2016

Sonja Törrönen: Harvinaissairaudet ja niiden lääkehoito. Farmaseutin lopputyö, Farmasian laitos, sosiaalifarmasia, Itä-Suomen yliopisto 2016