Haastattelututkimus lääkkeiden saatavuusongelmien syistä lääkeyrityksille ja lääketukkukaupoille

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää syitä lääkkeiden saatavuusongelmien taustalla ja lääkkeiden saatavuuteen liittyviä erityispiirteitä Suomessa.

Tutkimus tehtiin keväällä 2016. Tutkimus toteutettiin teemahaastatteluina Suomessa toimivien lääkeyritysten ja lääketukkukauppojen avainhenkilöille. Lääkeyrityshaastatteluihin kutsuttiin Lääketeollisuus ry:n (N=30) ja Rinnakkaislääketeollisuus ry:n (N=7) jäsenyritykset, joilla on toimipiste Suomessa. Lisäksi tutkimukseen kutsuttiin yritys, joka on merkittävä toimija Suomessa, mutta joka ei ole Lääketeollisuus ry:n tai Rinnakkaislääketeollisuus ry:n jäsen. Lääketukkukauppahaastatteluihin kutsuttiin lääketukkukaupat, joilla on koko Suomen kattava jakelujärjestelmä (N=3).