Lääkkeiden käyttäjien kokemukset Omakannan käytöstä ja hyödynnettävyydestä

Tausta

Omakanta on valtakunnallinen verkkopalvelu, jossa kansalaiset voivat tarkastella resepti- ja terveystietojaan. Omakannassa näkyvät Reseptikeskukseen tallennetut sähköiset reseptit toimitustietoineen sekä terveydenhuollon yksiköiden valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon tallentamat potilastiedot. Palvelussa kansalaiset voivat hallita omien terveystietojen luovuttamiseen liittyviä suostumuksia ja kieltoja, lähettää reseptin uudistamispyynnön, ilmaista elinluovutus- ja hoitotahdon sekä tallentaa hyvinvointitietojaan. Omakannan on tarkoitus olla palvelu, joka edistää kansalaisten mahdollisuuksia ja aktiivisuutta huolehtia lääkehoidostaan ja terveydestään.

Tutkimusprojektin tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena on tutkia Omakannan käyttöä, käyttöön yhteydessä olevia tekijöitä ja sinne tallennettujen tietojen hyödynnettävyyttä lääkkeiden käyttäjien näkökulmasta. Lisäksi tutkitaan syitä, joiden vuoksi osa lääkkeiden käyttäjistä ei pysty tai halua käyttää Omakantaa ja miten he haluaisivat seurata ja ylläpitää lääkitys- ja potilastietojaan.