Lääkevaihto

Taustaa

Lääkevaihto eli geneerinen substituutio otettiin Suomessa käyttöön huhtikuussa 2003. Lääkevaihdossa apteekit vaihtavat lääkemääräyksen valmisteen edullisempaan tai siitä hinnaltaan vähäisesti poikkeavaan vastaavaan valmisteeseen, ellei ostaja tai lääkkeen määrääjä kiellä vaihtoa. Lääkevaihdon käyttöönotosta käytiin voimakasta julkista keskustelua. Lääkevaihtoa puoltaneet olettivat sen tuovan säästöjä kasvaviin lääkekustannuksiin ja vastustajat puolestaan epäilivät lääkevaihdon vaarantavan lääke- ja lääkitysturvallisuutta, heikentävän hoitomyöntyvyyttä ja vaarantavan lääkejakeluketjun toimivuuden.

Tutkimusprojektin tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia:

  • Lääkevaihdon käyttöönotosta yhteiskunnalle ja lääkkeiden käyttäjille syntyneitä säästöjä
  • Lääkkeiden käyttäjien kokemuksia ja asenteita lääkevaihtoa kohtaan
  • Lääkäreiden asenteita ja kokemuksia lääkevaihdosta
  • Lääkevaihdon vaikutuksia lääkejakeluketjuun (lääkeyritykset, lääketukkuliikkeet ja apteekit)