Julkaisut

Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

Korhonen P, Timonen J, Kauppinen H, Mäntyselkä P, Ahonen R. Sähköisen reseptin uudistamiskäytännöt terveyskeskuksissa - Haastattelututkimus lääkäreille. Suomen Lääkärilehti 74(34): 31-33, 2019

Lämsä E, Timonen J, Ahonen R. Information received and information needed on electronic prescriptions - Finnish pharmacy customers' experiences during the nationwide implementation. Journal of Pharmaceutical Health Services Research 10(1): 81-89, 2019

Rattay K, Kauppinen H, Ahonen R, Timonen J. Mielipiteitä sähköisen reseptin tietosuojasta - kyselytutkimus apteekkien asiakkaille. Dosis 34(4): 264-275, 2018

Kangas S, Timonen J, Lämsä E, Ahonen R. Sähköisten reseptien uudistamiskäytännöt - haastattelututkimus suomalaisen kunnan terveyskeskuksessa ja apteekeissa. Dosis 34(3): 210-223, 2018

Timonen J, Kangas S, Kauppinen H, Ahonen R. Electronic prescription anomalies: a study of frequences, clarification and effects in Finnish community pharmacies. Journal of Pharmaceutical Health Services Research, DOI 10.1111/jphs.12224

Lämsä E, Timonen J, Ahonen T. Pharmacy Customers' Experiences with Electronin Prescriptions: Cross-Sectional Survey on the Nationwide Implementation in Finland. Journal of Medical Internet Research 20(2): e68, 2018

Timonen J, Kauppinen H, Ahonen R. Apteekkareiden kokemuksia sähköisestä reseptistä (Pharmacy owners' experiences with electronic prescriptions). Dosis 33(2): 113-124, 2017 (Abstract in english)

Kauppinen H, Ahonen R, Timonen J. The impact of electronic prescriptions on the medicine dispensing process in Finnish community pharmacies – a survey of pharmacists. Journal of Pharmaceutical Health Services Research. DOI: 10.1111/jphsr.12185 (2017)

Kauppinen H, Ahonen R, Mäntyselkä P, Timonen J: Medication safety and the usability of electronic prescribing as perceived by physicians − A semistructured interview among primary health care physicians in Finland. Journal of Evaluation in Clinical Practice. DOI: 10.1111/jep.12759 (2017)

Kauppinen H, Ahonen R, Timonen J. The impact of electrionic prescriptions on medication safety in Finnish community pharmacies: A survey of pharmacists. International Journal of Medical Informatics 100: 56−62, 2017

Lämsä E, Timonen J, Mäntyselkä P, Ahonen R. Pharmacy customers’ experiences with the national online service for viewing electronic prescriptions in Finland. International Journal of Medical Informatics 97: 221−228, 2017

Sääskilahti M, Ahonen R, Lämsä E, Timonen J. Sähköisen reseptin edut ja ongelmat - kyselytutkimus apteekkien asiakkaille (Benefits and problems of electronic prescriptions - a survey among pharmacy customers in Finland). Dosis 32(2): 129-141, 2016 (Abstract in english)

Timonen J, Kauppinen H, Ahonen R: Impact of the implementation of electronic prescription on the community pharmacy staff’s job description in Finland – a survey of pharmacy owners. Journal of Pharmaceutical Health Services Reserch DOI: 10.1111/jphs.12145, (2016)

Timonen J, Kauppinen H, Ahonen R: Sähköisen reseptin ongelmat ja kehittämiskohteet – kyselytutkimus apteekkien farmaseuttiselle henkilöstölle (Problems and areas needing development in electronic prescriptions – A survey amongst community pharmacy staff). Suomen Lääkärilehti 3: 51–59, 2016 (Abstract in english)

Muut julkaisut

Ahonen R, Timonen J: Sähköinen resepti lisää lääkitysturvallisuutta. Lääkehoidon Päivä, Näkökulmia 2016. http://www.laakehoidonpaiva.fi/-/sahkoinen-resepti-lisaa-laakitysturvallisuutta

Abstraktit

Kauppinen H, Ahonen R, Mäntyselkä P, Timonen J. Physicians’ views on generic substitution and reference price system in Finland. Nordic Social Pharmacy and Health Services Research Conference, Denmark June 12-14 2019

Lämsä E, Kauppinen H, Timonen J, Ahonen R. Nationwide implementation of electronic prescriptions: lessons learned in Finland. Research in Social and Administrative Pharmacy 14(8): e32, 2018

Kauppinen H, Timonen J, Kangas S, Ahonen R: Electronic prescription anomalies – A study of frequencies, types, and effects in Finnish community pharmacies. Research in Social and Administrative Pharmacy 14(8): e28, 2018

Kauppinen H, Ahonen R, Mäntyselkä P, Timonen J. Physicians’ experiences with electronic prescription and medication safety in Finland – a semi-structured interview to general practitioners. Nordic Social Pharmacy and Health Services Research Conference, Kuopio June 7−9 2017

Kauppinen H, Ahonen R, Timonen J. The impacts of electronic prescriptions on medication safety in Finnish community pharmacies – a survey of pharmacists. Abstract. Effectiveness of Health Care. UEF Research Day in Faculty of Health Sciences 1.2.2017

Lämsä E, Timonen J, Mäntyselkä P, Ahonen R. Apteekin asiakkaiden kokemukset Omakanta-palvelusta. Posteriabstrakti. Koulutus kannattaa aina – oppimista yhdessä jo 40 vuotta! Farmasian Päivät, Helsinki 18.−19.11.2016

Kauppinen H, Ahonen R, Mäntyselkä P, Timonen J. Lääkäreiden kokemukset sähköisestä reseptistä - haastattelututkimus perusterveydenhuollon lääkäreille. Posteriabstrakti. Koulutus kannattaa aina – oppimista yhdessä jo 40 vuotta! Farmasian Päivät, Helsinki 18.−19.11.2016

Lämsä E, Timonen J, Ahonen R: Pharmacy customers’ information needs of the electronic prescription – pharmacy customers’ and pharmacists’ experiences in Finland. Poster abstract. In: International Journal of Pharmacy Practice, International Social Pharmacy Workshop, Aberdeen, Scotland, July 19−22, 24(2): 46−47, 2016 

Kauppinen H, Ahonen R, Timonen J: The impacts of electronic prescription on the medication safety in Finnish community pharmacies. Abstract. In: Reports and Studies in Health Sciences 21, 4th Nordic Conference on Research in Patient Safety and Quality in Healthcare, Kuopio, Finland, May 18−20. s. 40. Ed. Nykänen I. Publications of the University of Eastern Finland, University of Eastern Finland, Kuopio 2016

Lämsä E, Ahonen R, Sääskilahti M, Timonen J: Electronic prescription’s benefits and problems – pharmacy customers’ experiences in Finland. Abstract. In: Reports and Studies in Health Sciences 21, 4th Nordic Conference on Research in Patient Safety and Quality in Healthcare, Kuopio, Finland, May 18−20, s. 35. Ed. Nykänen I. Publications of the University of Eastern Finland, University of Eastern Finland, Kuopio 2016

Kauppinen H, Ahonen R, Yläjärvi S, Timonen J: Sähköisen reseptin käyttöönoton vaikutukset lääkitysturvallisuuteen – kyselytutkimus apteekkien farmaseuteille ja proviisoreille. Posteriabstrakti. Osaatko uusitua – pysytkö pinnalla?, Farmasian päivät, Helsinki, 13.− 15.11.2015

Lämsä E, Timonen J, Yläjärvi S, Ahonen R: Asiakkaiden tiedontarpeet sähköisestä reseptistä – tutkimus apteekkien farmaseuteille ja proviisoreille. Posteriabstrakti. Osaatko uusitua – pysytkö pinnalla?, Farmasian päivät, Helsinki, 13.− 15.11.2015

Kauppinen H, Timonen J, Yläjärvi S, Rimpiläinen L, Ahonen R: The impacts of electronic prescription on the dispensing process in the community pharmacies in Finland. Poster abstract. In: International Journal of Clinical Pharmacology, Nordic Social Pharmacy and Health Services Research Conference & The Nordic Networking Group of Clinical Pharmacology, Tartu, June 3−5, 37(1):28, 2015

Mediatiedotteet

Apteekin asiakkaat tyytyväisiä sähköiseen reseptiin. Väitöstiedote 20.8.2019

Apteekkien asiakkaat tyytyväisiä sähköisestä reseptistä saamaansa tietoon - Lisää tietoa kaivataan tietoturvasta- ja suojasta.  Mediatiedote 25.10.2018

Sähköinen resepti helpottaa lääkkeen määräämistä ja toimittamista. Väitöstiedote 15.5.2018

Virheet ja puutteet resepteissä tavallisia - yleensä ne selviävät apteekissa. Mediatiedote 28.3.2018

Apteekin asiakkaat ovat tyytyväisiä sähköiseen reseptiin. Mediatiedote 26.2.2018

Sähköinen resepti sujuvoitti lääkkeen määräämistä - lääkitystiedoissa puutteita. Mediatiedote 8.5.2017

Sähköinen resepti lisäsi lääkitysturvallisuutta apteekeissa - virheitä silti usein. Mediatiedote 24.1.2017

Käyttäjät tyytyväisiä sähköiseen reseptiin. Mediatiedote 19.12.2016

Omakanta-palvelun tuntee vasta osa apteekin asiakkaista – käyttäjät tyytyväisiä. Mediatiedote 3.11.2016

Sähköinen resepti on tuonut muutoksia apteekkityöhön. Mediatiedote 15.6.2016

Sähköisessä reseptissä on vielä kehitettävää. Mediatiedote 22.1.2016

Opinnäytetyöt

Väitöskirjat

Lämsä E: Pharmacy customers' experiences with electronic prescriptions. A survey during the nationwide implementation, 2019

Kauppinen H: Kokemuksia sähköisen reseptin käyttöönoton vaikutuksista Suomessa. Tutkimus lääkäreiden, farmaseuttien ja proviisorien näkökulmasta. With English summary: Experiences with electronic prescriptions in Finland, A survey covering physicians, dispensers and pharmacists, 2018

Pro gradut

Rattay K: Sähköinen resepti tietosuojan ja lääkitysturvallisuuden näkökulmasta - kyselytutkimus apteekkien asiakkaille. With English summary: Electronic prescription from the perspective of data protection and medication safety - a survey among pharmacy customers, 2018

Kangas S: Sähköisen reseptin uudistamiskäytännöt – haastattelututkimus suomalaisen kunnan terveyskeskuksessa. With English summary: Renewing electronic prescriptions – an interview study in a Finnish health center, 2016 

Sääskilahti M: Apteekkien asiakkaiden kokemukset sähköisen reseptin eduista ja ongelmista. With English summary: Benefits and problems of electronic prescriptions – a survey among pharmacy cus-tomers in Finland, 2016

Kettunen I: Lääkäreiden kokemuksia sähköisestä reseptistä – haastattelututkimus yksityisillä lääkäriasemilla. With English summary: Physicians’ experiences of the electronic prescription – interview at private clinics, 2016

Rimpiläinen L: Sähköinen resepti ja sen käyttöönoton vaikutukset apteekkareiden näkökulmasta Suomessa. With English summary: Electronic prescription and the effects of its implementation from pharmacy owners perspective on Finland, 2016

Yläjärvi S: Sähköinen resepti ja sen käyttöönoton vaikutukset farmaseuttien ja proviisorien näkökulmasta Suomessa. With English summary: Implementation of electronic prescriptions in Finland – a survey of pharmacists and prescriptionists, 2015

Kandidaattityöt

Vasara H: Reseptipoikkeamat sähköisissä resepteissä, 2018

Aalto J: Sähköisen reseptin edut ja ongelmat Suomessa ja maailmalla, 2016

Kauramaa M: E-reseptijärjestelmät Euroopassa, 2015