Sähköisen reseptin käyttöönoton vaikutukset Suomessa

Tausta

Laki sähköisestä lääkemääräyksestä tuli voimaan huhtikuussa 2007. Sähköinen resepti otettiin käyttöön vaiheittain sekä apteekeissa (vuonna 2012) että julkisessa (2013) ja yksityisessä terveydenhuollossa (2015). Vuodesta 2017 lähtien muita reseptimuotoja saa käyttää vain poikkeustapauksissa. Lain mukaan sähköisen reseptin tavoitteena on parantaa potilas- ja lääkitysturvallisuutta sekä helpottaa ja tehostaa lääkkeen määräämistä ja toimittamista (Laki sähköisestä lääkemääräyksestä 61/2007).

Tutkimusprojektin tavoitteet:

  • Tutkia sähköisen reseptin vaikutuksia lääkkeiden määräämiseen, toimittamiseen ja lääkitysturvallisuuteen Suomessa.