Opiskele digitaalisen oppimisen ja opettamisen erityisasiantuntijaksi!

Haku neljänteen koulutukseen käynnistyy 25.5. 2020 alkaen!

 

Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä -erikoistumisopinnot (60 op) on työelämässä toimiville luokan- ja aineenopettajille suunnattu erikoistumiskoulutus. Koulutus järjestetään kaksi lukuvuotta kestävinä monimuoto-opintoina. Syksyllä 2020 on alkamassa jo neljäs erikoistumiskoulutuskierros.

Digitalisoituminen näkyy vahvasti koulumaailmassa, tuoden mukanaan niin haasteita kuin mahdollisuuksia opettajan työhön. Teknologisten taitojen rinnalla opettaja tarvitsee myös pedagogista ymmärrystä teknologian hyödyntämiseen opetuksessa. Tässä koulutuksessa opettajat erikoistuvat digitaalisissa ympäristöissä tapahtuvan opetuksen ja oppimisen asiantuntijoiksi opetusalalle. Se tarjoaa mahdollisuuden paneutua digitalisaation ja opetussuunnitelman mukanaan tuomiin muutoksiin uuden tutkimustiedon valossa, sekä asiantuntijoiden ja koulutukseen osallistuvien muodostaman yhteisön kesken.

Erikoistumiskoulutus toteutetaan kahden lukuvuoden aikana monimuoto-opetuksena koostuen lähitapaamisista, asiantuntijoiden verkkoalustuksista, pienryhmätyöskentelystä, työpajoista, vierailuista ja itsenäisestä työskentelystä. Koulutuksen osana suunnitellaan ja toteutetaan myös omassa työyhteisössä tai työssä toteutettava kehittämishanke, jolloin erikoistumiskoulutuksesta hyötyy opiskelijan lisäksi myös koko työyhteisö. Teemme yhteistyötä myös Turun ja Helsingin yliopiston vastaavien koulutuksien kanssa Valtakunnallinen DigiErko-verkoston puitteissa (www.digierko.fi)

Koulutus järjestetään Itä-Suomen yliopistossa filosofisen tiedekunnan soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osastossa opetus- ja kulttuuriministeriön erikoistumisopintojen järjestämistä varten myöntämällä erityisavustuksella ja opiskelijoiden osallistumismaksuilla (3000 eur/opiskelija).