Ympäristöfysiikan, -terveyden ja biologian tohtoriohjelma

Ympäristöfysiikan, -terveyden ja biologian tohtoriohjelma (EPHB) yhdistää ympäristön tutkimuksen alat maaperästä ja vesistöistä yläilmakehään, ympäristötekijöistä johtuvien terveysvaikutusten tutkimuksen sekä biologian tutkimuksen monitieteiseksi kokonaisuudeksi.

Tohtoriohjelman tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet luoda uutta tietoa, soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä kriittisesti ja itsenäisesti sekä toimia vaativissa asiantuntija- ja tutkimustehtävissä niin yliopistoissa, yritysmaailmassa kuin julkisella sektorilla. Opintoihin kuuluu oleellisena osana tutkimus kansainvälisesti korkeatasoisissa tutkimusryhmissä. Opintojensa aikana opiskelijalla on mahdollisuus verkottua laajasti.

Tohtoriohjelmassa suoritettavat tutkinnot

Filosofian tohtori (FT) ja filosofian lisensiaatti (FL). Tohtoriohjelmassa voi suorittaa tohtorintutkinnon seuraavilta tieteen- ja tutkimusaloilta: Sovellettu fysiikka, biologia ja ympäristötiede.

EPHB // AJANKOHTAISTA