Opiskelijoiden kokemuksia ympäristötieteen opinnoista Kuopiossa

Julia Parsons, 1. vuosikurssi

Miltä paikkakunnalta olet kotoisin ja kuinka päädyit opiskelemaan ympäristötiedettä Kuopioon?
Olen kotoisin täältä Kuopiosta ja olinkin iloisesti yllättynyt, että minulle täydellinen ala löytyi kotikaupungista! Tuntui siis hyvin luonnolliselta päätökseltä jäädä Kuopioon opiskelemaan.

Kuvaile, millaista pääaineesi, ympäristötieteen, opiskelu on?
Pääaineeni opiskelu on tähän mennessä ollut tulevaisuutta avartavaa ja olemme saaneet hyviä tiivistettyä kursseja, joiden avulla saimme suuntaa mihin haluamme jatkossakin erikoistua. Olemme oppineet ensimmäisenä vuonna todella tarpeellisia perus asioita, mitä ympäristötieteilijä tulee tarvitsemaan varmasti tulevaisuudessa.

Mitä muita aineita (sivuaineita) olet opiskellut/aiot opiskella?
Sivuaineina haluaisin lukea ympäristöoikeutta ja toksikologiaa.

Millainen opiskelukaupunki Kuopio mielestäsi on?
Opiskelukaupunkina Kuopio ei voisi olla parempi! Kuopio on mielestäni juuri sopivan kokoinen ja kampusalue, keskusta sekä monimuotoiset urheilu mahdollisuudet ovat lähekkäin. Kuopion keskustakin on parantunut vuosi vuodelta ja opiskelijahintaiset kulttuuripalvelut, ravintolat, ja muut elämykset ovat lisääntyneet.

Oletko ollut mukana ainejärjestösi toiminnassa?
Yksi opiskelun huippukohtia on kuulua ainejärjestöön. Meidän ainejärjestö Hyeena Ry:n kautta olen tutustunut paljon uusiin ihmisiin ja kerännyt paljon kavereita. Hyeena Ry on järjestänyt paljon aktiviteettejä, joita odotan aina innolla rankan tenttiviikon keskellä.

Mikä on ollut mielenkiintoisinta tähänastisissa opinnoissasi?
Mielenkiintoisimmat tähänastisista opinnoistani ovat ehdottomasti olleet kaikki haastavimmat kurssit, niin kuin esimerkiksi kemiat, sillä aluksi luentojen nopea tahti ja labrassa työskentelyn tarkkuus tuntuivat hyvin hankalilta mutta se tunne, kun ne asiat ymmärti ja labratyöskentely oli sujuvaa oli mahtavaa.

Oletko lähdössä kansainväliseen vaihtoon/oletko ollut vaihdossa? Missä? Mitä kokemuksia?
Haluan ehdottomasti lähteä vaihtoon kandivaiheessa ja jopa maisterivaiheessa. Mielestäni yliopistossa vaihtoon lähtö on mahtava tilaisuus, joka kannattaa käyttää. 

Mikä on tulevaisuuden unelmatyöpaikkasi?
Unelmatyöpaikkani olisi jossain, missä voisin konkreettisesti auttaa luonnonsuojelussa, ilmastonmuutoksen hidastamisessa ja muissa luontoon liittyvissä uhkissa. Haluan olla osana laatimassa ja säätelemässä luontoon liittyviä lakeja.

Mitä vinkkejä haluat antaa uudelle mahdolliselle ympäristötieteen pääaineopiskelijalle?
Uusille opiskelijoille sellaisia vinkkejä, että olkaa avoimia kaikelle mitä teille opetetaan, vaikka asiat tuntuisivatkin haastavilta niin älkää luovuttako, sillä kyllä ne aina oppii! Lähtekää myös aktiivisina kaikkeen ainejärjestön toimintaan!

Kristiina Myller, 2. vuosikurssi

Miltä paikkakunnalta olet kotoisin ja kuinka päädyit opiskelemaan ympäristötiedettä Kuopioon?
Olen alunperin kotoisin Vesannolta, mutta kävin lukion jo Kuopiossa. Hain opiskelemaan ympäristötieteitä/ympäristöalaa muuallekin, mutta Kuopio tuntui luonnollisimmalta vaihtoehdolta. Olihan minulla täällä jo oma asunto, perhe asui lähellä ja sisko opiskeli samassa yliopistossa.

Kuvaile, millaista pääaineesi, ympäristötieteen, opiskelu on?
Ympäristötieteen opiskelu on oikein monipuolista ja vaihtelevaa. Aiheet ovat sen verran laaja-alaisia ja kurssit hyvin erilaisia, ettei mihinkään ehdi tylsistyä. Harjoitus- ja luentokursseja on sopivassa suhteessa. Luennoitsijat tulevat nopeasti tutuiksi ja luokkalaisiakin on sen verran vähän, että oppii tunnistamaan kaikki. Kurssit eivät ole liian hankalia, mutta tekemistä kuitenkin riittää. Opinnoissa ei jää yksin, vaan usein voi yhdessä luokkalaisten kanssa laskea laskuharjoituksia, kerrata tenttiin, saada muuta vertaistukea yms.

Mitä muita aineita (sivuaineita) olet opiskellut/aiot opiskella?
Kemian sivuaine on aikalailla valmiina. Maisterivaiheessa aikeena olisi käydä metsätieteen tai ympäristöoikeuden sivuaine.

Millainen opiskelukaupunki Kuopio mielestäsi on?
Kuopio on opiskelukaupunkina oikein oivallinen. Yliopistokampus sijaitsee mielettömän kauniilla alueella ja muutenkin järkevällä paikalla. Opiskelijaelämä on vilkasta, mutta Kuopio ei kuitenkaan ole liian suuri kaupunki.

Oletko ollut mukana ainejärjestösi toiminnassa?
Olen ollut aktiivisesti mukana Hyeenan toiminnassa heti fuksivuoden syksystä lähtien. Tällä hetkellä olen toista vuotta Hyeenan hallituksessa ja YKL-vastaavana (Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto = ammattiliitto), sekä nyt vuoden alussa aloitin Hyeenan sihteerinä. Syksyllä toimin opiskelijatuutorina uusille opiskelijoille. Olen mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa toimintaa, ja tietysti osallistun innolla kaikkiin Hyeenan tapahtumiin ja tempauksiin. Haaskaa laamassa ja muutenkin parasta ikinä.

Mikä on ollut mielenkiintoisinta tähänastisissa opinnoissasi?
Mielenkiintoisinta oli se, kun Kasvibiologian perusteet -kurssilla päästiin kasvattamaan tupakoita ja ruusukaaleja lämpökaapeissa erilaisilla LED-valoilla ja tekemään monien viikkojen projektista pitkät työselostukset. Myös kasvikartoituksen tekeminen suolla ja retki Vuorilammen metsiin ekologian kurssilla olivat mielenkiintoisia. Ylipäätänsäkin kaikki käytännön työt ja laboratorioharjoitukset ovat olleet jännittäviä! Ja mikrobien viljely!

Oletko lähdössä kansainväliseen vaihtoon/oletko ollut vaihdossa? Missä? Mitä kokemuksia?
En ole vielä ollut vaihdossa, mutta tarkoitus olisi lähteä 4. vuonna Venäjälle tai johonkin Pohjoismaahan, esimerkiksi Ruotsiin tai Islantiin.

Mikä on tulevaisuuden unelmatyöpaikkasi?
Tulevaisuuden työpaikka on vielä hiukan epäselvä. Haaveena olisi ehkä työskennellä kemikaaleihin, saastumiseen, ilmastonmuutokseen, vesistöihin tai ympäristönsuojeluun liittyen esim. ympäristönsuojelutarkastajana. Tutkijan ura kiinnostaisi ja toisaalta haluaisin joskus myös työskennellä jollekin valtion tutkimuslaitokselle (SYKE, LUKE, IL, THL). Tällä hetkellä niin hirmuisen moni asia kiinnostaa, ettei osaa vielä oikein päättää.

Mitä vinkkejä haluat antaa uudelle mahdolliselle ympäristötieteen pääaineopiskelijalle?
Alussa saattaa tuntua, että tietoa tulee vähän kaikesta, muttei kuitenkaan kovin syvästi yhtään mistään. Pikkuhiljaa asiat alkaa kuitenkin nivoutumaan yhteen, ja on mahtavaa tajuta, miten loppujen lopuksi niin moni asia ympäristötieteissä on linkittyneinä toisiinsa!

Ei kannata myöskään rajoittaa opiskelujaan liian rajattuun aihepiiriin, vaan ottaa alasta kaikki irti ja rakentaa opinnoistaan omannäköisensä: valita hyvin sivuaineet, käydä täydentäviä kursseja, kieliopintoja, yleispäteviä kursseja yms. Toisaalta jos on varma kiinnostuksen kohteistaan, on ympällä hyvin helppo erikoistua juuri omaan juttuunsa.

Yliopisto-opiskelu on myös paljon muutakin kuin opiskelua eli kannattaa panostaa yliopistossa viihtymiseen ja verkostoitumiseen sekä hyödyntää kaikkia mahdollisia yliopiston piirissä olevia mahdollisuuksia oppia, toimia ja kehittyä. 5/5, hakisin ympälle uudestaan!

Johanna Kerttula, 2. vuosikurssi

Miltä paikkakunnalta olet kotoisin ja kuinka päädyit opiskelemaan ympäristötiedettä Kuopioon?
Olen alunperin Länsi-Suomesta Raahesta, mutta sittemmin hyvin kuopiolaistunut ja ympäristötieteillä alottaessa  asunut Kuopiossa jo 10 vuotta. Ympäristötieteille päädyin pienen mutkan kautta; kävin ensin kokeilemassa biolääketieteitä, mutta ala ei tuntunut täysin omalta ja uutisotsikoissa pyörineet ympäristöaiheet (mm. kaivosvesien aiheuttamat ympäristövahingot ja siihen liittyvä keskustelu ympäristölainsäädännöstä) palauttivat mieleen aikoinaan toisena hakuvaihtoehtona olleen ympäristötieteen. Lähdin kokeilemaan, millaista täällä on opiskella ja ala vei mukanaan!

Kuvaile, millaista pääaineesi, ympäristötieteen, opiskelu on?
Monipuolista. Varsinkin kandivaiheen kurssivalikoimasta huomaa, kuinka laajasta alasta voi olla kyse. Onneksi kaikkeen ei tarvitse erikoisuta, vaan kursseja voi valita omien mielenkiinnon kohteiden mukaan, kun löytää sen oman jutun.

Mitä muita aineita (sivuaineita) olet opiskellut/aiot opiskella?
Aiemmista opinnoistani biolääketieteissä saan luontevasti kursittua kasaan mukavan sivuainepaketin ja nämä kurssit antavat hyödyllistä osaamista laboratoriometelmistä. Sivuainevalinnoilla on mahdollisuus viedä opintoja haluaamaansa suuntaan, joten toiseksi sivuaineeksi valitsen kursseja, jotka hyödyttävät maaperätieteiden saralla.

Millainen opiskelukaupunki Kuopio mielestäsi on?
Kuopio on herttainen ja sopivan peini, joten välimatkatkaan ei veny liian pitkiksi. Erittäin iso plussa, jos ei ole omaa autoa. Kampusalue on viihtyisä ja sen rakennukset sijaitsevat melko lähekkäin, joten siirtymiseen salista toiseen ei tarvitse käyttää ylettömän paljon aikaa. Kuten yleensä opiskelukaupungeissa, opiskelija-asuntoja voisi olla enemmän, mutta tilanne on kohtuullinen. Opiskelijatapahtumia järjestetään aktiivisesti, joten myös viihdykettä vapaa-ajalle pitäisi Kuopiossa löytyä.

Oletko ollut mukana ainejärjestösi toiminnassa?
Ensimmäisenä vuotena olin Hyeenan hallituksen varajäsenenä ja puuhailin erinäisiä hommia, kuten  myymässä haalarimerkkejä ja lippuja opiskelijabileisiin sekä muuttamassa Hyeenan kahvihuoneen uusiin (ja hienoihin!) tiloihin. Tänä vuonna aloitin Hyeenan koulutus- ja sosiaalipoliittisena vastaavana sekä opiskelijajäsenenä opetuksen kehitystyöryhmässä.

Mikä on ollut mielenkiintoisinta tähänastisissa opinnoissasi?
Mielenkiintoisimmaksi ovat osoittautuneet maisterivaiheen kurssit, joissa päästään käsittelemään asioita syventävällä tasolla. Erityisesti tällaisia ovat olleet monimuotokurssit, joissa luentojen jälkeen päästään labraan itse pipetin varteen.

Mikä on tulevaisuuden unelmatyöpaikkasi?
Toivon, että valmistuttuani voin jatkaa tutkimuksen parissa ja katson, mihin se johtaa.

Mitä vinkkejä haluat antaa uudelle mahdolliselle ympäristötieteen pääaineopiskelijalle?
Kannattaa heti alussa tutustua avoimin mielin eteen tuleviin kursseihin; sitä voi yllättyä, mistä löytää sen oman jutun, joka vie mukanaan!

Matti Ruokolainen, 3. vuosikurssi

Miltä paikkakunnalta olet kotoisin ja kuinka päädyit opiskelemaan ympäristötiedettä Kuopioon?
Olen kotoisin Juuasta Pohjois-Karjalasta. Ympäristöön liittyvät asiat ovat mielestäni aina olleet mielenkiintoisia ja ovathan ne nykyään myös paljon esillä. Lukion jälkeen minua kiinnostivat eniten vesistöihin ja kaloihin liittyvät tutkimukset. Keskusteltuani silloisen opinto-ohjaajani kanssa päädyin sitten tänne Kuopioon opiskelemaan ympäristötiedettä. Kuopio on myös kohtuullisen matkan päässä kotipaikkakunnastani.

Kuvaile, millaista pääaineesi, ympäristötieteen, opiskelu on?
Ympäristötieteilijälle yleinen ongelma on kysymys siitä, mikä heistä oikein valmistumisen jälkeen tulee. Ympäristötiede on hyvin monipuolinen tieteenala ja kurssitarjontaa riittää aina säteilyn terveysvaikutuksista meluntorjunnan kursseihin. Tavallisen luennoilla istumisen lomassa päästään välillä myös työskentelemään laboratoriossa ja maastossa.

Mitä muita aineita (sivuaineita) olet opiskellut/aiot opiskella?
Sivuaineenani olen opiskellut biotiedettä, jonka sisältämiä kursseja ovat mm. solubiologia ja ihmisen anatomia. Maisterivaiheen sivuaineena olen ajatellut opiskella kemiaa.

Millainen opiskelukaupunki Kuopio mielestäsi on?
Kuopio on ollut mielestäni kaikkiaan ihan mukava opiskelukaupunki. Maalta kotoisin olevana minulla oli alkuun hieman totuttelemista kaupungissa asumiseen, mutta olen jo tottunut siihen mielestäni hyvin.

Oletko ollut mukana ainejärjestösi toiminnassa?
En ole ollut mukana ainejärjestöni toiminnassa.

Mikä on ollut mielenkiintoisinta tähänastisissa opinnoissasi?
Mielenkiintoisimpia kursseja ovat olleet ehdottomasti olleet ne kurssit, joissa on vierailtu maastossa. Esimerkiksi hydrobiologian kurssilla pääsimme ottamaan pohjaeläinnäytteitä Kuopion Mustinlammelta.

Oletko lähdössä kansainväliseen vaihtoon/oletko ollut vaihdossa? Missä? Mitä kokemuksia?
En ole ollut vaihdossa ja en ole ainakaan vielä harkinnut lähteväni.

Mikä on tulevaisuuden unelmatyöpaikkasi?
Unelmatyöpaikkani olisi luultavasti vesistöjen tutkimuksen parissa.

Mitä vinkkejä haluat antaa uudelle mahdolliselle ympäristötieteen pääaineopiskelijalle?
Intoa ja avointa mieltä matkaan. Välillä työmäärä saattaa tuntua melko suurelta mutta siitäkin selviää kun rupeaa vain hommiin. Kannattaa myös alusta alkaen lähteä mukaan järjestettyihin tapahtumiin, kuten vaikkapa kaupunkisuunnistukseen. Opiskelun mielekkyys kasvaa huomattavasti, kun on päässyt tutustumaan kanssaopiskelijoihin.

Heikki Tenhunen, 4. vuosikurssi

Miltä paikkakunnalta olet kotoisin ja kuinka päädyit opiskelemaan ympäristötiedettä Kuopioon?
Olen kotoisin Kuopion läheltä Airakselan kyläpahasesta, ja sieltä noin kymmenen vuoden Outokummun mutkan kautta päädyin opiskelemaan Kuopioon. Ympäristö ja luonto kiinnosti jo lukiossa, joten ympäristötiede kuulosti luontevalta valinnalta.

Kuvaile, millaista pääaineesi, ympäristötieteen, opiskelu on?
Ympäristötieteen opiskelua on vaikea mahduttaa muutamaan sanaan. Monialainen tai rönsyilevä voisivat olla hyviä termejä. Kahta samanlaista kurssivalintoja omaavaa opiskelijaa tuskin löytyy.

Mitä muita aineita (sivuaineita) olet opiskellut/aiot opiskella?
Sivuaineina opiskelen hydrobiologiaa Joensuusta kandivaiheessa, sekä solu- ja molekyylibiologiaa maisterivaiheessa.

Millainen opiskelukaupunki Kuopio mielestäsi on?
Kuopio on mielestäni yksi parhaita opiskelijakaupunkeja Suomessa, näin kaikki isot kampuspaikkakunnat läpikäyneenä. Paikallisliikenne toimii, opiskelija-alennuksia on useassa paikassa ja yliopisto on hyvin kaupunginosien keskiössä.

Oletko ollut mukana ainejärjestösi toiminnassa?
Aktiivisen ainejärjestötoiminnan aloitin toisena opiskeluvuotena tuutorina olemalla. Tämän jälkeen olen pomppinut hallituksessa erinäköisissä tehtävissä, enkä näe syytä lopettaa.

Mikä on ollut mielenkiintoisinta tähänastisissa opinnoissasi?
Kurssien puolesta vesikemian ja –huollon syventävä labrakurssi. Sitä käydessäni huomasin, että ainakin sivuaineeksi on tainnut valikoitua se oikea.

Oletko lähdössä kansainväliseen vaihtoon/oletko ollut vaihdossa? Missä? Mitä kokemuksia?
En ole ollut vaihdossa, mutta tilanteen mukaan kiinnostaisi kyllä.

Mikä on tulevaisuuden unelmatyöpaikkasi?
Unelmatyöpaikkaa en ole vielä opiskelulta kerennyt pohtia. Tutkijan urakin kiinnostaisi, uteliaisuus uusia asioita kohtaan ei ole vielä hiipunut.

Mitä vinkkejä haluat antaa uudelle mahdolliselle ympäristötieteen pääaineopiskelijalle?
Vaikka alkupään kurssit saattavatkin vaikuttaa vain pelkältä kasalta satunnaisia kursseja, ne on hyödyllistä käydä kunnolla, koska jatkokurssit vaativat näiden perusasioiden osaamista (allekirjoittanut on pariin otteeseen karvaasti manannut että lepsuili näiden läpi). Lähde opiskelemaan avoimin mielin, äläkä välttämättä tee opintosuunnitelmaa kurssilleen ensimmäisenä vuotena. Kurssitarjottimen sisällön avauduttua paremmin valinnat saattavat muuttua useammankin kerran.         

Roosa Saarinen, 4. vuosikurssi

Miltä paikkakunnalta olet kotoisin ja kuinka päädyit opiskelemaan ympäristötiedettä Kuopioon?
Olen kotoisin Mäntyharjulta, Etelä-Savosta. Kuopioon päädyin koska jonnekkinhan sitä oli Mäntyharjusta lähdettävä ja ympäristötiede kuulosti mielenkiintoiselta alalta. Ei täällä kyllä ennenstään ollut yhden yhtään tuttua.

Kuvaile, millaista pääaineesi, ympäristötieteen, opiskelu on?
Ympäristötiede on ollut mielenkiintoista ja se tuntuu koko ajan vaan ajankohtaisemmalta alalta. Ja vaikka ei jostain syystä jäisikään tälle alalle, siitä on varmasti jollain tapaa hyötyä muuallakin.

Mitä muita aineita (sivuaineita) olet opiskellut/aiot opiskella? Sivuaineena minulla on valmiina ympäristöoikeus, ja se on kyllä ollut tosi mielenkiintosta.

Millainen opiskelukaupunki Kuopio mielestäsi on?
Kuopio on mun mielestä just sopivan kokonen kaupunki tälläselle pikku kunnasta Kuopioon saapuneelle. Ei liian iso, mutta paljon kaikkea tekemistä ja harrastusmahdollisuuksia.

Oletko ollut mukana ainejärjestösi toiminnassa?
En oo osallistunu hallitushommin tai muuhunkaan tapahtumanjärjestelyyn. Ainoastaan osallistunut itse tapahtumiin.

Mikä on ollut mielenkiintoisinta tähänastisissa opinnoissasi?
Kiinnostavinta on ollu kaikki harkkatyöt ja vierailut eri paikoissa, vaikka ne sitten vaativatkin eniten työtä. Niissä kuitenkin pääsee tekemään/ näkemään mitä sitä sitten tulevaisuudessa konkreettisesti voisi tehdä.

Oletko lähdössä kansainväliseen vaihtoon/oletko ollut vaihdossa? Missä? Mitä kokemuksia?
En ole, eikä ole suunnitteilla.

Mikä on tulevaisuuden unelmatyöpaikkasi?
Tähän en kyllä osaa vastata edelleenkään.

Mitä vinkkejä haluat antaa uudelle mahdolliselle ympäristötieteen pääaineopiskelijalle?
Mun mielestä tärkeintä on ekana vuonna rohkeasti osallistua kaikkiin tapahtumiin, koska siinä tutustuu hyvin kaikkiin vuosikurssilaisiinsa ja saa kavereita ja jatkossa opiskelukin on sitten paljon mukavampaa. Ja jos on pihalla kurssivalintojen kanssa niin kannattaa heti kysyä neuvoa ohjaajilta, ettei käy niin että huomaa lukukauden lopussa ettei oo käyny tarpeeks kursseja.