Opiskelun jälkeinen työelämä

Biologeja ja ympäristötieteilijöitä työskentelee asiantuntijoina tutkimuslaitoksissa, valtion hallinnossa, kunnissa, yliopistoissa, EU:n kemikaalivirastossa ja konsulttiyrityksissä, sekä opettajina peruskouluissa, lukioissa ja ammattikorkeakouluissa.

Alla biologeiksi ja ympäristötieteilijöiksi valmistuneiden uratarinoita.