Ympäristö- ja biotieteiden kandiohjelma

Kaksi pääainetta: Ympäristötiede ja biologia

Yhteisvalinnassa haetaan opiskelemaan pääainetta:

Opiskelijat valitaan koulutusohjelmaan ensisijaisesti ylioppilastutkinnon perusteella, mutta myös aiempien opintojen perusteella (ml. avoin yliopisto) voi tulla valituksi. Opinto-oikeus kattaa myös kandidaatintutkintoa seuraavat maisteriopinnot.

Laaja-alainen kandidaattiohjelma antaa erinomaiset valmiudet ympäristötieteen tai biologian maisteriopintoihin, sekä niiden jälkeen monipuolista osaamista vaativiin asiantuntijatehtäviin tai biologian aineenopettajaksi.

Joustavuutta opintoihin

Koulutusohjelma tarjoaa erittäin joustavat opiskelumahdollisuudet, sillä modernit oppimisympäristöt mahdollistavat yhteisen opetuksen molemmilla kampuksilla. Opintojen aluksi kaikki opiskelijat suorittavat samat perusopinnot, minkä jälkeen myös kampuksen vaihto on mahdollista.

Opiskelija voi jo kandidaattivaiheessa suunnata opintonsa oman kiinnostuksensa mukaisesti

Kuopiossa vaihtoehtoina ovat ympäristöteknologia, ympäristöterveys tai ympäristöbiologia. Joensuussa valittavana ovat ympäristöbiologia tai biologian aineenopettajan opinnot. Opettajaopintoihin on soveltuvuuskoe ensimmäisenä opiskelukeväänä.

Suositeltavia sivuaineita suuntautumisen mukaan ovat esimerkiksi biokemia, solu- ja molekyylibiologia, ihmisen biologia, hydrobiologia, ympäristöoikeus, metsätiede, maantiede, kemia, fysiikka tai opettajaopinnot.

Katso video, jossa opiskelijat kertovat ympäristö- ja biotieteiden opinnoista!