Tervettä elämää terveellisessä ympäristössä

Ympäristö- ja biotieteiden laitos syntyi 1.1.2016 kun Ympäristötieteen laitos ja Biologian laitos yhdistettiin. Laitoksemme toimii kahdella kampuksella, Kuopiossa ja Joensuussa. Laitoksen tutkimus ja koulutus kattaa ympäristötieteen ja biologian alat, niin että keskiössä ovat ihmisen ja ympäristön välinen vuorovaikutus. Laitoksen monitieteinen lähestymistapa pohjautuu luonnontieteisiin.

Laitos toimii aktiivisesti erityisesti seuraavilla alueilla:

  • Ympäristöterveys
  • Ympäristönmuutoksen biologia
  • Cleantech ja biotalous
  • Biologian opettajakoulutus

Laitoksella oleva monitieteisten tutkimusalueitten ainutlaatuinen yhdistelmä tarjoaa hyvän pohjan uusille koulutusohjelmille.

Laitoksen henkilökunnan määrä on perustamisvaiheessa noin 190. Henkilöstöön kuuluu 16 professoria, (ml. yksi FiDiPro professori ja kolme kansallisten tutkimuslaitosten kanssa jaettu professuuria) sekä kolme tutkimusjohtajaa.  Ulkopuolinen rahoitus kattaa noin 2/3 laitoksen kuluista. Tärkeimmät rahoittajatahot ovat Suomen akatemia, Tekes, EU Puiteohjelmat sekä the Nordic Centre of Excellence.

Laitoksen strategia 2016-2020