Tutkimusryhmän jäsenet

Tutkimusryhmän johtaja

James Blande, FT, apulaisprofessori

Indisoituvat haihtuvat yhdisteet, kasvien väliset signaalit.
Kasviperäiset sekundääriset orgaaniset aerosolit.                           

email: james.blande (at) uef.fi                                                                       

Vanhemmat tutkijat

Minna Kivimäenpää, FT, yliopistotutkija

Ilmastonmuutoksen vaikutukset puihin, kasvien hienorakenne ja valobiologia.
Solupatologiset stressivasteet, BVOC-emissiot, aerosolit.

email: minna.kivimaenpaa (at) uef.fi

 

Anne Kasurinen, FT, yliopistotutkija

email: anne.kasurinen (at) uef.fi

Post doc -tutkijat

Rajendra Prasad Ghimire, FT 

Havupuiden indusoituva puolustus.

Patrick Grof-Tisza, FT

Haihtuvat, orgaaniset yhdisteet kasvien välisessä kommunikaatiossa.

Adedayo Mofikoya, FT

Semivolatiilien ekologiset vaikutukset.

Amélie Saunier, FT

Ilmansaasteiden, kasvivolatiilien ja sekundääristen, orgaanisten aerosolien vaikutus luonnonvaraisten ja viljeltyjen ristikukkaiskasvien pölytykseen.

Tutkijakoulutettavat

Agnès Brosset, FM

Saasteiden vaikutukset kasvien väliseen vuorovaikutukseen luonnonvaraisilla ja viljellyillä  ristikukkaiskasveilla.

Flobert Ndah, FM

Ilmastonmuutoksen ja palauteilmiöiden vaikutukset arktisiin varpuihin sekä typpeä ja hiiltä sisältävien kaasujen vapautumiseen subarktisista ekosysteemeistä.

Joonas Mäkinen, FM

Kaistasekaviljelyn mekitys kestävässä maanviljelyssä.

Muhammad Usman Rasheed, FM

Havupuiden juuristovaste ilmaston lämpenemiseen.

Helena Ruhanen, FM

Kasvien välisten vuorovaikutusten hyödyntäminen kasvinsuojelussa.

Thuy Nga Thi Bui, FM

Semivolatiilit kasvien puolustuksessa.

Hao Yu, FM

Ilmastonmuutoksen ja herbivorian vaikutukset pohjoisiin havumetsiin sekä näiden vaikutusten takaisinkytkennät ilmakehään.

Maisteriopiskelijat 2020

Julia Parsons

Ristikukkaiskasvien sekaviljelymenetelmien vaikutukset kaalikoin (Plutella xylostella) loispistiäisiin kenttä- ja laboratorio-olosuhteissa.

Tutkimusavustajat 2019

Sanne Bruns,  HAS University of applied sciences, Netherlands

Henna Toppinen, Itä-Suomen yliopisto

Emeritus ja emeritaprofessorit

Toini Holopainen, FT, emeritaprofessori

Ilmastonmuutoksen kasvivaikutukset, kasvi-maaperä-ilmakehä vuorovaikutukset.
Bioindikaatio, ympäristövaikutusten arviointi.

email: toini.holopainen (at) uef.fi

   

Jarmo Holopainen, FT, emeritusprofessori                                                  

Globaalimuutoksen biologia, ympäristöbiologia.

Kasvin ja kasvinsyöjien vuorovaikutukset, haihtuvat yhdisteet.

email: jarmo.holopainen (at) uef.fi


Tutkimusryhmän aiempia jäseniä

FT Eliezer Khaling

FT Elina Häikiö

FT Janne Räsänen

FT Tao Li, Post doc at University of Copenhagen, Denmark

FT Ahmed AbdEl-Raheem, Assistant professor at Menoufiya University, Egypt

FT Mengistu Mengesha Maja,  Lecturer at Haramaya University, Ethiopia

FT Patrick Faubert,   Associate professor at Université du Québec à Chicoutimi, Canada

FT Jaana K. Haapala

FT Kaisa Hartikainen, Information Specialist at UEF, Kuopio, Finland

FT Sari Himanen,  Senior Research Scientists at LUKE , Finland

FT Sami K. Mörsky

FT Anja Primetta, Science Writer

FT Johanna Riikonen, Senior Research Scientist at LUKE, Finland

FT Riikka RinnanAssociate Professor at University of Copenhagen, Denmark