Ulkomaanmatka-apurahat tietojenkäsittelytieteen jatko-opiskelijoille

Tietojenkäsittelytieteen laitoksen matka-apurahat läsnä oleviksi ilmoittautuneiden jatko-opiskelijoiden tieteellistä toimintaa edistäviin ulkomaanmatkoihin julistetaan haettavaksi vuodelle 2020.

Apurahaa on jaossa yhteensä korkeintaan 4000 euroa. Myönnetty apuraha on suuruudeltaan enintään 400 € ja laitos voi jättää harkintansa mukaan osan apurahasummasta jakamatta. Jokainen apuraha päätetään harkinnanvaraisesti ja hakijalle ilmoitetaan vain ”myönnetty” tai ”ei myönnetty” tieto.

Matka-apurahaa voi hakea 1.1.2020-31.12.20 välisenä aikana toteutuvien matkojen matkustuskuluihin, majoituskuluihin sekä konferenssien osallistumismaksuihin. Vapaamuotoisesta hakemuksesta tulee käydä ilmi matkan tarkoitus ja se, miten se edistää hakijan väitöskirjatyötä ja kansainvälistä julkaisutoimintaa. Hakemuksesta täytyy käydä selville myös matkan kohde, lähtöpäivä ja paluupäivä, haetun apurahan määrä, luotettava eritelty kustannusarvio matkakuluista (matkaliput, majoitus, osallistumismaksut), hakijan tutkimusaihe tai konferenssiesitelmän otsikko ja hakijan yhteystiedot (postiosoite ja voimassa oleva sähköpostiosoite).

Avustuksen myöntäminen edellyttää esitelmää tai posteria kansainvälisessä seminaarissa tai konferenssissa, tutkimusaineiston keräämistä ulkomailla tai jatko-opintosuunnitelmaan sisältyvää opiskelua ulkomaisessa yliopistossa. Lisäksi apurahaa voi hakea väitöskirjatyöhön liittyvään UEF-vierailujaksoon tai oman väitöstilaisuuden matkakuluihin.

Matkasuunnitelmassa on oltava ohjaajan puolto tai ohjaaja voi lähettää erillisen puoltolausuman. Jos sama hakija hakee apurahaa useampaan kuin yhteen matkaan, on ohjaajan arvioitava matkojen tärkeysjärjestys. Jos ohjaaja puoltaa useamman kuin yhden hakijan hakemusta, on hänen ilmoitettava oma näkemyksensä hakijoiden keskinäisestä järjestyksestä.

Myönnetty apuraha maksetaan matkan päätyttyä kuitteja vastaan vuoden 2020 aikana. Kuitit on toimitettava laitokselle kuukauden kuluessa matkan päättymisestä, kuitenkin viimeistään vuoden 2020 loppuun mennessä.

Jos hakija saa matkakulujen korvauksia tai apurahan samaan tarkoitukseen muualta, laitoksen apurahamyöntö peruuntuu vastaavalta osin. Matkan jälkeen hakijan on kirjoitettava kuukauden kuluessa matkasta lyhyt raportti.

Huom! Matkan aikana Itä-Suomen yliopistoon työsuhteessa olevat jatko-opiskelijat eivät voi hakea matka-apurahaa. Hakemus ja liitteet täytyy toimittaa tietojenkäsittelytieteen laitoksen kansliaan. Ulkomailla olevat voivat tehdä tämän laitoksella olevan ohjaajansa kautta. Hakemus osoitetaan tietojenkäsittelytieteen laitoksen johtajalle.

Kaikille hakijoille ilmoitetaan päätöksestä sähköpostitse.