Tutkimus

Tutkimuksen pääalana on vesistötoksikologia, jossa kokeellinen tutkimus keskittyy muun muassa seuraaviin aihealueisiin:

  • raskasmetallien ja orgaanisten kemikaalien, mikro- ja nanokokoisten hiukkasten ympäristökohtalo, biosaatavuus ja myrkyllisyys

  •  haitta-aineilla (metallit, orgaaniset kemikaalit) pilaantuneiden sedimenttien riskienarvionti ja kunnostus adsorbenttien avulla

  • Puhdistamolietteen ekotoksikologinen testaus

  • saimaannorppien ympäristömyrkkykuormitus