Katri Senilä

 

Jatko-opiskelija

katri.senila(at)ymparisto.fi

 

TUTKINNOT

2015 FM, Itä-Suomen ylipisto (pro Gradu)

 

TUTKIMUSPROJEKTI

Turvallisen kiertotalouden edistäminen puhdistamolietteiden biotestauksen ja käytön ohjeistuksen avulla.

 

TUTKIMUSINTRESSIT

Maatalouden ympäristönsuojelu, akvaattinen ja maaperäekotoksikologia