Daniel Rotko

Jatko-opiskelija

daniel.rotko(at)uef.fi

 

TUTKINNOT

Itä-Suomen yliopisto, Filosofian maisteri (2016). Pro gradu -työ

 

TUTKIMUSPROJEKTI

Mikro- ja nanomuovien vaikutus vesieliöihin erilaisissa vesityypeissä

 

TUTKIMUSINTRESSIT

  • Mikro- ja nanomuovit
  • Synergistiset ja additiiviset ympäristöhaitat
  • Ravintoketjut