Plagiaatin tunnistus

Plagiaatintunnistus

Opinnäytteen tarkistaminen plagiaatintunnistusjärjestelmässä on pakollista ennen kuin opinnäyte lähetetään tarkastajille arvioitavaksi.

Itä-Suomen yliopistossa käytettävä sähköinen plagiaatintunnistusjärjestelmä on Turnitin. Järjestelmää voidaan käyttää alkuperäisyyden tarkistuksen lisäksi apuvälineenä ohjattaessa opiskelijoita mm. lainausten ja lähdeviittausten oikeaoppiseen käyttöön hyvässä tieteellisessä tekstissä.

Järjestelmä on integroitu toimivaksi verkko-oppimisympäristö Moodlessa.

Filososofisen tiedekunnan ohjeita lisensiaatintutkielmien ja väitöskirjojen plagiaatintunnistuksesta

•    Pääohjaaja ilmoittaa opiskelijalle sen Moodle-kurssin nimen ja kurssiavaimen, josta opiskelija löytää Turnitin plagiaatintunnistustyökalun.
•    Opiskelija palauttaa tekstin Turnitin työkaluun yhtenä doc- tai docx-tiedostona. Opiskelijan on huomioitava, että toinen Turnitin työkaluista tallentaa tekstin ja toinen ei tallenna.
•    Opiskelijan on ilmoitettava ohjaajalle, kun Turnitin raportti on valmis.
•    Plagiaatintunnistus on tehtävä ennen kuin lisensiaatintutkimus jätetään tarkastukseen. Jos tutkielman tekijä haluaa, hän voi tallentaa eli arkistoida käsikirjoituksen Turnitin-tietokantaan tässä vaiheessa.
•    Plagiaatintunnistus on tehtävä ennen kuin väitöskirjan käsikirjoitus jätetään esitarkastukseen. Jos väitöskirjan tekijä haluaa, voi käsikirjoituksen tallentaa eli arkistoida Turnitin-tietokantaan tässä vaiheessa.
•    Artikkeleista koostuvien väitöskirjojen ja lisensiaatintutkimusten kohdalla tarkastetaan ainoastaan aiemmin julkaisemattomat tekstit eli yhteenveto-osuus ja aiemmin julkaisemattomat artikkelit.  Nämä on palautettava Turnitin-työkaluun yhtenä tiedostona!
•    Jos väitöskirjatutkimukseen tehdään merkittäviä muutoksia esitarkastuksen jälkeen, väittelijän on suositeltavaa tarkistaa alkuperäisyys ennen sen julkaisemista.
•    Pääohjaaja tarkistaa plagiaatintunnistusraportin ja käy tarvittaessa sen tulokset läpi yhdessä opiskelijan kanssa. Ohjaajan on tarkistettava raportti kahden viikon aikana siitä kun se on valmistunut ja opiskelija on ilmoittanut ohjaajalle, että teksti on tarkistettavana.
•    Opiskelija korjaa opinnäytetyötä mahdollisesti saamansa palautteen perusteella. Korjatun työn voi jättää vain kerran uudelleen plagiaatintunnistukseen.
•    Ennen käsikirjoituksen tarkastusprosessia on ohjaajan ilmoittavat tiedekunnan hallintoon kirjallisesti, onko käsikirjoitus hänen näkemyksensä mukaan kunnossa plagiaatintunnistusraportin perusteella.
•    Raportti säilytetään vuoden ajan.
•    Opiskelija voi halutessaan tarkistaa omatoimisesti opinnäytteen tekstejä opiskelijoiden Turnitin-työkalussa työn tekemisen eri vaiheissa. Lisensiaatintutkielman tai väitöskirjan tekijän on suositeltavaa tarkistaa omatoimisesti opinnäytteeseen suunnitellut artikkelit opiskelijoiden Turnitinissa ennen kuin lähettää ne julkaisijalle, 
https://kamu.uef.fi/student-book/plagiaatintunnistusjarjestelma/

Filosofisen tiedekunnan jatko-opiskelijat voivat kysyä lisätietoja amanuenssi Kaisu Kortelaiselta, kaisu.kortelainen(at)uef.fi)