Jatko-opintokelpoisuus

Tieteelliseen jatkokoulutukseen kelpoinen on henkilö:

  • joka on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon,
  • joka on suorittanut sellaisen ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin,
  • jolla yliopisto muutoin toteaa olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet.

Mikäli haet jatko-opinto-oikeutta muulla kuin perustutkintosi tutkimusalalla voi tiedekunta määrätä sinulle täydentäviä opintoja koulutuksessa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi. Mahdolliset täydentävät opinnot määritetään opinto-oikeuden myöntämisen yhteydessä eikä niitä voi sisällyttää jatkotutkintoon.

Koulutustausta

Luonnontieteen, teknologian ja laskennan tohtoriohjelmaan voidaan hyväksyä jatko-opiskelijaksi henkilöt, joilla on ohjelman aloille sopiva koulutustausta ja maisterin tai lisensiaatin tutkinto (täydentävien opintojen suoritustarve arvioidaan kussakin tapauksessa erikseen).

Tohtoriohjelmaan soveltuvat perustutkinnot kuvataan seuraavasti:

 
Tieteenala/tutkimusala Soveltuvat perustutkinnot
Fotoniikka Fysiikka, optiikka, fotoniikka, tekniset tieteet tai muu soveltuva ala (riittävät taidot matematiikassa)
Tietotekniikka Tietojenkäsittelytiede, tekniset tieteet, sovellettu matematiikka, tai opetusteknologian jatko-opintoihin soveltuva tutkinto, tilastotiede
Kemia Kemia, kemian tekniikka
Lääketieteellinen fysiikka ja tekniikka Sovellettu fysiikka, materiaalitiede, matematiikka, informaatiotiede tai muu soveltuva
Matematiikka Matematiikka, sovellettu matematiikka
Laskennallinen fysiikka ja inversio-ongelmat Matematiikka, fysiikka, tietojenkäsittelytiede, informaatiotiede
tai muu soveltuva