Luonnontieteen, teknologian ja laskennan tohtoriohjelma (SCITECO)

Luonnontieteen, teknologian ja laskennan-tohtoriohjelma yhdistää monitieteisesti luonnontieteiden alat laskennalliseen analyysiin ja teknologioihin. Laskennallinen osuus sisältää tietojenkäsittelytieteen tutkimusalat, matematiikan sekä laskennallisen fysiikan ja inversio-ongelmat. Luonnontieteet ja teknologia yhdistävät fotoniikan, kemian, ja lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan. Tohtoriohjelman tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet luoda uutta tietoa, soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä kriittisesti ja itsenäisesti sekä toimia vaativissa asiantuntija- ja tutkimustehtävissä niin yliopistoissa, yritysmaailmassa kuin julkisella sektorilla.

Tohtoriohjelmassa voi suorittaa tohtorintutkinnon seuraavilta tieteen- ja tutkimusaloilta: fotoniikka, tietojenkäsittelytiede, matematiikka, laskennallinen fysiikka ja inversio-ongelmat, kemia, lääketieteellinen fysiikka ja tekniikka. Opintoihin kuuluu oleellisena osana tutkimus kansainvälisesti korkeatasoisissa tutkimusryhmissä. Opintojensa aikana opiskelijalla on mahdollisuus verkottua laajasti.na 36 nuoremman tutkijan tehtävää (tohtorinkoulutuspaikkaa)