Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Lisensiaatintutkimus

Lisensiaatintutkimukseksi voidaan hyväksyä

 • yksittäinen tutkimus (monografia). Monografia on jatko-opiskelijan omasta tutkimuksestaan laatima teos. Se on julkaisuna yhtenäinen ja itsenäinen, ja siinä tulee kuvata tutkimuksessa käytetyt aineistot, menetelmät ja tulokset kokonaisuudessaan.
 • artikkelimuotoinen lisensiaatintutkimus. Artikkelimuotoinen lisensiaatintutkimus koostuu vähintään kahdesta samaa ongelmakokonaisuutta käsittelevästä, referoidusta artikkelista, joista toisen tulee olla julkaistu ja toisen julkaistavaksi hyväksytty. Muut artikkelit voivat olla julkaistavaksi tarkoitettuja käsikirjoituksia. Silloin kun referoidut artikkelit ovat yhteisjulkaisuja, tutkimuksen tekijän täytyy olla vastuullisena kirjoittajana vähintään kahdessa artikkelissa. Julkaistuksi artikkeliksi katsotaan sarjan ennakkoon sähköisesti julkaisema artikkeli.

Kauppatieteissä lisensiaatintutkimus voi olla myös esseemuotoinen. Tässä tapauksessa lisensiaatintutkimus muodostuu vähintään kahdesta julkaistusta tai julkaisemattomasta itsenäisestä kokonaisuudesta, jotka käsittelevät samaa tutkimusongelmaa tai ongelmakokonaisuutta. Osa itsenäisistä kokonaisuuksista voi olla tieteellisiä artikkeleita tai muita julkaisuja ja osa julkaisemattomia esseitä.

Artikkeli- ja esseemuotoiseen lisensiaatintutkimukseen tulee lisäksi sisällyttää johdanto-osa sekä artikkeleista ja esseistä laadittu kokoava osa. Osat voivat olla lisensiaatintutkimuksen alussa tai erikseen kirjoitettuja. Jos artikkelit tai esseet on kirjoitettu yhteistyönä, tekijän on annettava kirjallinen selvitys omasta osuudestaan yhteisjulkaisussa jättäessään lisensiaatintutkimuksensa tarkastettavaksi. Yhteisjulkaisun saa sisällyttää korkeintaan kahteen eri lisensiaatintutkimukseen.

Huolehdithan myös, että plagiaatintunnistus on suoritettu. Tiedekunnan ohjeistuksen löydät tästä >

Lisensiaatintutkimuksen käsittely tiedekunnassa

Opiskelija toimittaa lisensiaatintutkimuksensa tarkastettavaksi pdf-muodossa osoitteeseen: jatko-opinnaytteet.yhka@uef.fi.

Lisensiaatintutkimuksen tarkastamiseksi dekaani määrää kaksi tarkastajaa. Tiedekunta huolehti tarkastajien määräämisestä ja toimittaa tutkimuksen tarkastajille arvioitavaksi. Tarkastajien tulee antaa lausunto (yhteislausunto tai erilliset lausunnot) kahden kuukauden kuluessa siitä kun opinnäyte on lähetetty tarkastajille. Tarvittaessa dekaani voi myöntää lisäaikaa. Huom! Lisensiaatintutkimus voidaan tarkastaa myös julkisesti.

Opiskelija saa tarkastajien lausunnon kuulemista varten ja hänen tulee ilmoittaa hyväksyykö hän lausunnon vai haluaako keskeyttää arviointiprosessin. Jos opiskelija hyväksyy lausunnon, dekaani päättää tutkimuksen hyväksymisestä ja arvosanasta. Jos opiskelija ei hyväksy tarkastajien lausuntoja, hän voi keskeyttää prosessin ilmoittamalla siitä kirjallisesti tiedekunnalle. Lisätietoja antavat koulutuspäällikkö Annikki Honkanen, opintokoordinaattori Anne Korhonen ja johdon assistentti Maria Venäläinen.

Lisensiaatintutkimuksen hyväksymisen jälkeen tiedekunta huolehtii tutkimuksen arkistoimisesta sekä toimittaa työn kirjastolle julkaisemista varten. Lisensiaatintutkimus on julkinen opinnäyte.

Lisensiaatintutkimukset julkaistaan pääsääntöisesti sähköisesti. Sähköistä julkaisua varten tekijän tulee antaa siihen kirjallisesti lupa oheisella lomakkeella. Allekirjoitettu sopimus toimitetaan kahtena (2) kappaleena tiedekuntaan johdon assistentille Maria Venäläiselle tai yliopiston kirjastoon (e-julkaisuluvat, Joensuun kampuskirjasto).

Yhteydenotot kirjastolle e-julkaisuasioissa:
electronic.publications(at)uef.fi

Lisensiaatintutkimuksen julkaiseminen

Lisensiaatintutkimus julkaistaan ja arkistoidaan sähköisesti. Sähköistä julkaisua varten työn tekijän tulee antaa sähköiselle julkaisemiselle lupa kirjaston lomakkeella.

Halutessaan tekijä voi myös tehdä tutkimuksestaan painoversion, jolloin hän vastaa painatuskustannuksista. Työn ulkoasun viitteelliset ohjeet (word-taittopohja) löydät tästä >>

 

Väitöskirjatutkimuksen vaatimukset

Väitöskirjan tulee osoittaa, että väittelijä on perehtynyt syvällisesti omaan tutkimusalaansa, siihen liittyviin tieteenaloihin ja yleiseen tieteenteoriaan. Lisäksi sen tulee osoittaa tekijänsä taitoa soveltaa itsenäisesti ja kriittisesti tieteellisen tutkimuksen menetelmiä omalla tutkimusalalla sekä taitoa tuottaa itsenäisesti uutta tietoa.

Väitöskirjaksi voidaan hyväksyä

 • Yksittäinen tutkimus (monografia). Monografia on jatko-opiskelijan omasta tutkimuksestaan laatima teos. Se on julkaisuna yhtenäinen ja itsenäinen ja siinä tulee kuvata tutkimuksessa käytetyt aineistot, menetelmät ja tulokset kokonaisuudessaan.
 • Artikkeliväitöskirja. Artikkeliväitöskirja koostuu vähintään kolmesta samaa ongelmakokonaisuutta käsittelevästä, referoidusta artikkelista, joista yhden tulee olla julkaistu ja kahden julkaistavaksi hyväksytty. Referoinnilla tarkoitetaan tiedeyhteisön suorittamaa vertaisarviointia, jossa artikkeli tai kokoomateoksen osa on käynyt läpi riippumattoman asiantuntijan suorittaman ennakkoarvioinnin. Kyseisen arvioinnin tulee olla todennettavissa. Muut artikkelit voivat olla julkaistavaksi tarkoitettuja käsikirjoituksia. Silloin kun referoidut artikkelit ovat yhteisjulkaisuja, väitöskirjatyön tekijän täytyy olla vastuullisena kirjoittajana vähintään kahdessa artikkelissa. Julkaistuksi artikkeliksi katsotaan sarjan ennakkoon sähköisesti julkaisema artikkeli.

Kauppatieteissä väitöskirjaksi voidaan hyväksyä myös esseeväitöskirja. Esseeväitöskirja muodostuu vähintään kolmesta julkaistusta tai julkaisemattomasta, itsenäisestä kokonaisuudesta, jotka käsittelevät samaa tutkimusongelmaa tai ongelmakokonaisuutta. Osa itsenäisistä kokonaisuuksista voi olla tieteellisiä artikkeleita tai muita julkaisuja ja osa julkaisemattomia esseitä.

Artikkeliväitöskirjaan ja esseeväitöskirjaan tulee lisäksi sisällyttää johdanto-osa sekä artikkeleista tai esseistä laadittu kokoava osa. Osat voivat olla väitöskirjan alussa tai erikseen kirjoitettuja. Jos artikkelit tai esseet on kirjoitettu yhteistyönä, tekijän on annettava kirjallinen selvitys omasta osuudestaan yhteisjulkaisussa hakiessaan väittelylupaa. Yhteisjulkaisun saa sisällyttää korkeintaan kahteen eri väitöskirjaan.

Väitöskirjan julkaisemisesta on erillinen määräys.

Huolehdithan myös, että plagiaatintunnistus on suoritettu. Tiedekunnan ohjeistuksen löydät tästä >

Väitöskirjan käsittely tiedekunnassa

Opiskelija toimittaa väitöskirjatutkimuksensa esitarkastettavaksi pdf-muodossa osoitteeseen: jatko-opinnaytteet.yhka@uef.fi. Lisäksi opiskelija toimittaa tiedekuntaan väittelylupahakemuksen. Hakemus toimitetaan osoitteeseen:

Johdon assistentti Maria Venäläinen
Itä-Suomen yliopisto
Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta
Joensuun kampus, Aurora 2102
puh. 02944 55322
s-posti: maria.venalainen(at)uef.fi

Työn ei tarvitse olla taitettuna UEF:n taittopohjaan vielä tässä vaiheessa.

Dekaani määrää väitöskirjatutkimuksen esitarkastajat, joille tiedekunta lähettää työn tarkastettavaksi. Esiterkastajien tulee antaa lausuntonsa (erilliset lausunnot tai yhteislausunto) kahden kuukauden kuluessa siitä, kun opinnäyte on lähetetty tarkastajille. Tarvittaessa dekaani voi myöntää lisäaikaa.

Esitarkastajien lausunnot toimitetaan opiskelijalle, joka ilmoittaa, hyväksyykö hän lausunnon vai haluaako keskeyttää arviointiprosessin. Jos opiskelija hyväksyy lausunnon, dekaani päättää väittelyluvasta esitarkastajien lausuntojen perusteella. Jos opiskelija ei hyväksy tarkastajien lausuntoja, hän voi keskeyttää prosessin ilmoittamalla siitä kirjallisesti tiedekunnalle. Lisätietoja antavat koulutuspäällikkö Annikki Honkanen, opintokoordinaattori Anne Korhonen (anne.m.korhonen(at)uef.fi) ja johdon assistentti Maria Venäläinen.

Väittelyluvan jälkeen dekaani päättää väitöstilaisuuden valvojasta ja vastaväittäjästä/-väittäjistä ohjaajan esityksen perusteella. Vastaväittäjän tulee olla Itä-Suomen yliopiston ulkopuolinen dosentti tai vastaavan tieteellisen pätevyyden omaava henkilö. Pääsääntöisesti vastaväittäjäksi määrätään muu kuin esitarkastajana toiminut henkilö. Kustoksen tulee pääsääntöisesti olla oman yliopiston professori tai dosentti. Väitöstilaisuus tulee pääsääntöisesti järjestää Joensuun tai Kuopion kampuksilla.

Tutustu myös tiedekunnan väitöskirjoja koskeviin määräyksiin sekä julkaisemiseen liittyvään ohjeistukseen.

Väitöstilaisuuden jälkeen vastaväittäjän tulee antaa lausuntonsa viimeistään kahden viikon kuluessa väitöstilaisuudesta. Väitöstilaisuudessa esitetty huomautus on toimitettava kirjallisesti tiedekunnalle kahden viikon kuluessa väitöstilaisuudesta. Jatko-opiskelija saa lausunnon nähtäväksi ja hänen tulee ilmoittaa hyväksyykö hän lausunnon vai ei. Tämän jälkeen tiedekuntaneuvosto päättää väitöskirjatutkimuksen hyväksymisestä ja arvosanasta vastaväittäjän lausunnon perusteella.

Vastaväittäjä tai kyseistä opintosuoritusta koskevaan päätöksentekoon oikeutettu tiedekuntaneuvoston jäsen voi esittää väitöskirjan hylkäämistä koskevan kirjallisen vaatimuksen perusteluineen.

Opiskelija vastaa opinnäytteensä alkuperäisyydestä. Itä-Suomen yliopistossa valmistuville lisensiaatintutkimuksille ja väitöskirjoille tehdään alkuperäisyyden tarkastus käyttäen yliopiston valitsemaa sähköistä plagiaatintunnistusjärjestelmää.

Jatkokoulutuksen opinnäytteiden arviointi

Tiedekuntaneuvosto päättää lisensiaatintutkimuksen arvosanasta tarkastajien lausuntojen tai yhteislausunnon perusteella ja väitöskirjatutkimuksen arvosanasta vastaväittäjän lausunnon perusteella.

Lisensiaatin- ja väitöskirjatutkimuksen tärkeimmät arviointikriteerit ovat tutkimustulosten tieteellinen merkitys ja opiskelijan oma tutkimuspanos. Lisäksi arviointikriteereinä käytetään seuraavia:

Tutkimuksen lähtökohdat

 • tutkimusongelman tieteellinen taso, muotoilu ja perusteleminen
 • tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat ja niiden kiinnittyminen aikaisempaan tutkimukseen
 • tutkimuksen tieteellinen, yhteiskunnallinen ja käytännöllinen relevanssi

Tutkimusprosessi

 • tutkimusalan hallinta, kirjallisuuden tuntemus ja hyväksikäyttö
 • käsitteiden hallinta, määrittely ja selkeys
 • tutkimusprosessien valintojen ja ratkaisujen onnistuneisuus ja arvioitavuus
 • tutkimustehtävän vaativuus, innovatiivisuus ja omaperäisyys
 • käytettyjen menetelmien soveltuvuus ja hallinta
 • työn laatu ja huolellisuus

Tutkimustulokset ja niiden esittäminen

 • tutkimuksen tuottama uusi tieto ja tulokset
 • tulosten johdonmukainen perustaminen käytettyyn aineistoon
 • tutkimustulosten merkitys oman alan tutkimuskentällä
 • tutkimuksen esitystavan johdonmukaisuus, tyyli ja kieliasu
 • tutkijan oman tutkimuspanoksen riittävyys

Vain väitöskirjoja koskevat arviointikriteerit

 • artikkeliväitöskirjojen osajulkaisujen laatu
 • väitöskirjan puolustaminen

Lisäksi arvioinnissa kiinnitetään huomiota siihen, että tutkimuksessa ja tulosten dokumentoinnissa on noudatettu hyvää ja eettistä tieteellistä käytäntöä.

Arviointiasteikko

Tieteenala Lisensiaatintutkimus Väitöskirjatutkimus
maantiede ja
yhteiskuntamaantiede,

yhteiskuntatieteet
laudatur - eximia cum laude approbatur - magna cum laude approbatur - cum laude approbatur - non sine laude approbatur - lubenter approbatur - approbatur - improbatur laudatur - eximia cum laude approbatur - magna cum laude approbatur - cum laude approbatur - non sine laude approbatur - lubenter approbatur - approbatur - improbatur
sosiaalityön ammatillinen lisensiaatin tutkinto kiittäen hyväksytty - hyväksytty - hylätty  
historia laudatur - eximia cum laude approbatur - magna cum laude approbatur - cum laude approbatur - non sine laude approbatur - lubenter approbatur - improbatur laudatur - eximia cum laude approbatur - magna cum laude approbatur - cum laude approbatur - non sine laude approbatur - lubenter approbatur - approbatur - improbatur
kauppatieteet, oikeustieteet ja filosofia, terveyshallintotiede, sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto, terveystaloustiede kiittäen hyväksytty - hyväksytty - hylätty kiittäen hyväksytty - hyväksytty - hylätty