Väitöskirjan julkaiseminen

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden väitöskirjat julkaistaan joko yliopiston sarjassa "Publications of the University of Eastern Finland. Dissertations in Social Sciences and Business Studies" tai muun kustantajan toimesta. Väitöskirjan julkaiseminen yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden julkaisusarjassa edellyttää, että se on laadittu sarjan taittomallin mukaan ja noudattaa tiedekunnan julkaisuohjetta.

Mikäli väitöskirja julkaistaan muun kustantajan toimesta, noudatetaan kyseisen sarjan/kustantajan ohjeita. Tällöin tiedekunta hankkii tällöin tietyn määrän kirjoja omaan käyttöönsä. Kirjojen hankinnan osalta ole yhteydessä johdon assistentti Maria Venäläiseen. Tarkempia ohjeita löydät tiedekunnan julkaisuohjeesta.

Julkaisuluvat

Mikäli väitöskirja on artikkeliväitöskirja, joka sisältää tieteellisiä julkaisuja, painossa olevia julkaisuja tai julkaistavaksi hyväksyttyjä käsikirjoituksia tai perustuu väittelijän tieteellisiin julkaisuihin, tulee väittelijän hankkia kustantajalta/kustantajilta kirjallinen lupa kunkin artikkelin uudelleen julkaisemiseen tai käyttämiseen väitöskirjassa. Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa on tehty linjaus, että artikkelit pyritään julkaisemaan sekä painetussa että e-julkaisussa. Pyydä siis lupa sekä väitöskirjan painettuun, että e-julkaisuun (pdf). Pohjan pyyntöä varten löydät kirjaston sivuilta.

Samaa periaatetta noudatetaan esseeväitöskirjojen kohdalla.

Julkaiseminen

Tiedekunnan myönnettyä väittelyluvan väitöskirja voidaan julkaista. Ota viimeistään tässä vaiheessa yhteyttä julkaisusarjan toimittajaan. Tiedekunnan julkaisusarjassa julkaisua varten tehdään julkaisusopimus (samalla sopimuksella tehdään sopimus sekä painetusta, että e-versiosta). Toimita sopimus kahtena kappaleena (sekä mahdolliset uudelleenjulkaisuluvat) sarjan toimittajalle, joka hakee työllesi isbn-numerot. Huom! väitöspäivän tulee olla tiedossa ennen isbn-numeroiden hakemista. Myös työn nimen tulee olla tässä vaiheessa lopullinen.

Tiedekunnan sarjassa julkaistaessa väitöskirjan tulee noudattaa julkaisusarjan taittomallia ja julkaisuohjeistusta.

Varaa riittävästi aikaa taitto- ja painatusprosessille! Väittelyluvan saamisen ja väitöspäivän välissä tulisi olla vähintään 2 kk.

Julkaisusarjan toimittajat

Vastaava toimittaja: yliopistonlehtori, KTT Markus Mättö, kauppatieteiden laitos, markus.matto (at) uef.fi

Toimittaja: projektitutkija, TtM, YTM Anna Karttunen, sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos, anna.karttunen (at) uef.fi

Markus Mättö toimittaa kauppatieteiden laitoksen sekä historia- ja maantieteiden laitoksen väitöskirjat. Anna Karttunen toimittaa sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksen, oikeustieteiden laitoksen ja yhteiskuntatieteiden laitoksen väitöskirjat.

Painaminen

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa väittelijä huolehtii väitöskirjan painattamisesta haluamansa painotalon kanssa. Väittelijä maksaa väitöskirjan painatuskulut itse, mutta voi anoa tiedekunnalta väitöskirjatukea kuitteja vastaan jälkikäteen. Väittelijä huolehtii painotalojen kilpailuttamisesta.

Tiedekunnan julkaisusarjassa julkaistaessa ensipainosmäärä on 55 kpl, josta kirjaston osuus on 12 kpl, väittelijän 30 kpl sekä tiedekunnan osuus 7 kpl. Lisäksi 6 kpl toimitetaan kansalliskirjastoon. Tarkemmat toimitustiedot sekä painatusprosessiin liittyvät ohjeet löydät tiedekunnan julkaisuohjeesta (päivitettävänä, tulossa sivuille viikon 7 aikana).

Ennen kuin väitöskirja voidaan painaa, se tulee olla sekä sarjan toimittajan että tekijän hyväksymä. Täten sarjan toimittajalle tulee toimittaa aina myös viimeisin painovalmis vedos. On suositeltavaa, että taitettu julkaisu on käynyt toimittajalla ennen painotaloon lähettämistä.

Jakelu

Väitöskirjan tulee olla painettu ja julkisesti nähtävillä viimeistään 10 päivää ennen väitöstä. Tarkasta tiedekunnan ohjeesta väitöskirjojen jakelu ja lähetysosoitteet. Painotalo huolehtii kirjat suoraan kirjastolle, kansalliskirjastolle ja tiedekuntaan jakelun mukaisesti. Kirjasto ja tiedekunta huolehtivat kirjan julkisesti nähtäville. Tiedekunta huolehtii osuudestaan kirjan toimittamisesta vastaväittäjälle. Tiedekunnassa on käytäntö, että väittelijä toimittaa väitöskirjansa oman kampuksensa rehtorille sekä dekaanille. Audienssiajat voi varata rehtorin ja dekaanin sihteereiltä.

Pyydä painotaloa toimittamaan e-versio suoraan kirjastolle: electronic.publications@uef.fi

Tiedekunnan väitöskirjatuki

Väittelijällä on mahdollisuus hakea tiedekunnalta väitöskirjatukea tiedekunnan sarjassa julkaistavan väitöskirjan painatus- ja/tai taittokustannuksiin tositteita vastaan. Tukea on mahdollisuus saada maksimissaan 1500 euroa väitöskirjan julkaisemisesta aiheutuneisiin kuluihin. Minimipainosmäärä on 55 kpl. Pyydä laskuusi erittely, mikä osio koskee painatusta ja mikä taittoa. Väitöskirjatuki tulisi hakea viimeistään kahden kuukauden sisällä väitöksestä.