Koulutusalat, pääaineet ja tutkinnot       

Tohtoriohjelman koulutusaloja ovat humanistiset tieteet, teologia, psykologia, kasvatustieteet (ohjaus), yhteiskuntatieteet, kauppatieteet ja oikeustieteet. Hakijalla täytyy olla hakuajan päättymiseen mennessä suoritettuna sellaiset opinnot, jotka antavat valmiuden jatkaa tohtoriopintoihin tohtorintutkinnon pääaineessa, ks. tohtoriohjelman valintaperusteet. Tieteellisessä jatkokoulutuksessa voidaan suorittaa lisensiaatin ja tohtorin tutkinto.

HUMANISTISET TIETEET (linkki), Filosofinen tiedekunta

Pääaineet: englannin kieli ja kulttuuri, englannin kieli ja kääntäminen, ruotsin kieli, venäjän kieli ja kääntäminen, venäjän kieli ja kulttuuri, yleinen kielitiede, käännöstiede, suomen kieli, kirjallisuus, perinteentutkimus, kulttuurintutkimus (erikoistumisaloina etnomusikologia, kulttuuriantropologia, mediakulttuuri ja viestintä, sukupuolentutkimus, taiteensosiologia)

Tavoitetutkinto: Filosofian tohtori

TEOLOGIA (linkki), Filosofinen tiedekunta

Pääaineet: eksegetiikka, kirkkohistoria, uskonnonpedagogiikka, käytännöllinen teologia, systemaattinen teologia, systemaattinen teologia ja patristiikka, kirkkomusiikki, uskontotiede

Tavoitetutkinto: Teologian tohtori tai Filosofian tohtori. Teologian tohtorin (TT) tavoitetutkinto edellyttää, että hakija on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon teologian alalta tai soveltuvassa lähiaineessa tai muut niitä vastaavat opinnot.

PSYKOLOGIA (linkki), Filosofinen tiedekunta

Pääaine: psykologia

Tavoitetutkinto: Psykologian tohtori tai Filosofian tohtori. Psykologian tohtorin (PsT) tavoitetutkinto edellyttää, että hakija on suorittanut psykologin ammatin harjoittamiseen oikeuttavan ylemmän korkeakoulututkinnon pääaineenaan psykologia.

KASVATUSTIEDE (linkki), Filosofinen tiedekunta

Pääaine: ohjaus

Tavoitetutkinto: Kasvatustieteen tohtori tai Filosofian tohtori

YHTEISKUNTATIETEET (linkki), Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Pääaineet: sosiologia, yhteiskuntapolitiikka, sosiaalipsykologia, sosiaalipedagogiikka, sosiaalityö, ympäristöpolitiikka, yhteiskuntamaantiede, maantiede, yleinen historia, suomen historia   

Tavoitetutkinto: Yhteiskuntatieteiden tohtori tai Filosofian tohtori

OIKEUSTIETEET (linkki), Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Pääaineet: eurooppaoikeus, finanssioikeus, hallinto-oikeus, kansainvälinen oikeus, kauppaoikeus, lainsäädäntötutkimus, perhe- ja jäämistöoikeus, prosessioikeus, rikosoikeus, varallisuusoikeus, sosiaalioikeus, työoikeus, valtiosääntöoikeus, yleinen oikeustiede, ympäristöoikeus   

Tavoitetutkinto: Oikeustieteiden tohtori (OTT) tai Filosofian tohtori. OTT-tutkinnon suoritusoikeus voidaan myöntää oikeustieteen ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneelle hakijalle. Tohtorikoulutettavat, joille on ennen 1.8.2013 myönnetty oikeus suorittaa hallintotieteiden lisensiaatin  tai hallintotieteiden tohtorin tutkinto, voivat suorittaa ko. tutkinnot loppuun, ks. Oikeustieteiden tohtoriohjelma.

KAUPPATIETEET (linkki), Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Pääaineet: innovaatiojohtaminen, kansainvälinen liiketoiminta ja myynnin johtaminen, palvelujohtaminen, laskentatoimi ja rahoitus, yritysoikeus ja -talous   

Tavoitetutkinnot: Kauppatieteiden tohtori tai Filosofian tohtori