Aika, tila ja ympäristö yhteiskunnassa
-tohtoriohjelma

Aika, tila ja ympäristö yhteiskunnassa -tohtoriohjelma toimii historia- ja maantieteiden laitoksella. Laitoksemme tutkimusmissiona on: "Itä-Suomen yliopiston historia- ja maantieteiden laitoksella tutkimme luonnonvarojen käytön ja ympäristösuhteen paikallisia edellytyksiä, raja- ja reuna-alueiden hyvinvointia ja kulttuurien kohtaamista sekä näiden yhteiskunnallista, maantieteellistä ja historiallista kehitysdynamiikkaa."  Tämän mukaisesti tutkimme tohtoriohjelmassa menneisyyttä, tilaa maantieteellisenä käsitteenä ja ympäristöä yhteiskunnallisina ilmiöinä. Ohjelman edustamat tieteenalat ovat historia, maantiede ja ympäristöpolitiikka. Rohkaisemme ylittämään tieteenalojen rajat teorianmuodostuksen, metodologian ja tutkittavien aihepiirien tasoilla. Ohjelmamme on kaksikielinen; toteutamme kurssit joko englanniksi tai suomeksi.

Tohtoriohjelmassamme voi suorittaa filosofian lisensiaatin (FL) ja filosofian tohtorin (FT) sekä yhteiskuntatieteiden lisensiaatin (YTL) ja yhteiskuntatieteiden tohtorin (YTT) tutkinnon. Suoritettava tutkinto määräytyy pääaineen mukaan.

Filosofian lisensiaatti ja tohtori: Suomen historia, yleinen historia, maantiede
Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti ja tohtori tai filosofian tohtori: yhteiskuntamaantiede, ympäristöpolitiikka