Tutkintotodistuksen hakeminen

  1. Kun olet suorittanut kaikki tutkintoon vaadittavat opinnot, tarkista että ne on kirjattu opintosuoritusrekisteriin.
  2. Päivitä HJOPSisi ja hyväksytä se pääohjaajallasi.
  3. Täytä tutkintotodistushakemuslomake ja lähetä se yhdessä päivitetyn HJOPSin kanssa opintosihteeri Heidi Korhoselle, joka kirjoittaa tutkintotodistukset.
  4. Todistuksen toimitusaika on kolme viikkoa siitä päivästä, kun todistushakemus on saapunut todistuksen kirjoittajalle ja kaikki opinnot on kirjattu rekisteriin


Heidi Korhonen
Itä-Suomen yliopisto
Terveystieteiden tiedekunta
PL 1627
70211 Kuopio


Sisäinen posti:
Heidi Korhonen
Terveystieteiden tiedekunta
Canthia, Kuopio

 

Lomakkeet