Opiskelupaikan vastaanottaminen

Opiskelupaikan vastaanottaminen ja jatko-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Hakija saa ottaa vastaan yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan samana lukuvuonna alkavasta koulutuksesta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tohtoriohjelmaan hyväksytyn tulee ilmoittaa yliopistolle, ottaako hän vastaan saamansa opiskelupaikan vai ei. Ilmoittaminen tapahtuu paperilomakkeella, jonka yliopisto lähettää valintapäätöksen mukana. Tohtoriohjelmaan hyväksytyn tulee palauttaa lomake yliopiston hakijapalveluihin yliopiston ilmoittamassa määräajassa. Mikäli hän ei reagoi opiskelupaikan vastaanottamiseen määräaikaan mennessä, hän menettää opiskelupaikan. Uuden opiskelupaikan voi saada vain hakemalla uudestaan.

Paikan vastaanoton yhteydessä uudet jatko-opiskelijat myös ilmoittautuvat yliopistoon. Lisätietoa löydät uusien jatko-opiskelijoiden ilmoittautumisohjeesta. Yliopistoon on ilmoittauduttava joka lukuvuosi määrättynä ilmoittautumisaikana (15.9. mennessä).  Ilmoittautumisen voi tehdä WebOodissa, sähköpostilla  tai puhelimitse (p. 029 445 8900).

Opiskelijat, jotka eivät ilmoittaudu ilmoittautumisaikana, poistetaan yliopiston kirjoilta. Takaisin kirjoille pääsyä haetaan opintopalveluista. Ilmoittautumismisajan jälkeen ilmoittautuvalta peritään lisäksi uudelleenkirjoittautumismaksu.

Vierailevan jatko-opiskelijan opinto-oikeus

Jatko-opiskelija, jolla on jo opinto-oikeus ulkomaalaisessa yliopistossa, ja joka on tulossa tutkijavaihtoon Itä-Suomen yliopistoon, voi hakea Visiting Doctoral Student -statusta. Hakijalle myönnetään tällöin väliaikainen, määräaikainen opinto-oikeus Itä-Suomen yliopistoon. Hän ei voi suorittaa tutkintoa, mutta voi osallistua opetukseen ja suorittaa opintoja (saa mm. oikeudet opintotietojärjestelmään Oodiin). Opinto-oikeuteen ei liity maksuja.

Visiting Doctoral Students, Application for Study Right