Väitöskirjan julkaiseminen

Kun tiedekunta on myöntänyt väittelyluvan, voi väitöskirjan julkaista. Väitöskirja julkaistaan yleensä sekä painettuna että elektronisessa muodossa.  Itä-Suomen yliopistolla sekä monilla tutkimuslaitoksilla on omia julkaisusarjoja, jotka julkaisevat väitöskirjoja. Noudata julkaisemisessa julkaisusarjan ohjeita. Lue lisää e-julkaisemisesta kirjaston sivuilta.

Väitöskirja on julkaistava vähintään 10 päivää ennen väitöstilaisuutta. Väittelijän tulee huolehtia siitä, että väitöskirja on nähtävissä yliopiston kirjastossa määräaikaan mennessä.

 1. Väitöskirjan voi julkaista, kun väittelijä on saanut tiedekunnalta väittelyluvan. 
   
 2. Väittelijä huolehtii väitöskirjan julkaisukuntoon saattamisesta ja taitosta. Valmista taittopohjaa on suositeltavaa käyttää jo siinä vaiheessa, kun jatko-opiskelija aloittaa väitöskirjansa kirjoittamisen. 
   
 3. Väittelijä julkaisun tekijänä on vastuussa siitä, että väitöskirjan sisältämät mahdollisiin artikkeleihin ja muihin materiaaleihin on hankittu tekijän- ja julkaisuoikeudet.
  Jos väitöskirja sisältää aiemmin julkaistuja artikkeleita, tulee väittelijän anoa uudelleenjulkaisulupaa näiden artikkelien osalta. Uudelleenjulkaisulupa anotaan artikkelin alkuperäiseltä kustantajalta, joilla saattaa olla omilla sivuillaan tarkoitukseen luotu verkkolomake tai muu vastaava pohja. Jos tällaista ei kuitenkaan ole, väittelijä voi käyttää oheista kirjaston sivuilta löytyvää lupapohjaa. Suosittelemme kummassakin tapauksessa artikkelien uudelleenjulkaisulupia pyydettäessä pyytämään luvat myös sähköiseen uudelleenjulkaisuun. 
  Artikkeliväitöskirja (ns. nippuväitöskirja) julkaistaan täydellisenä vain, jos artikkeleiden uudelleenjulkaisemiseen yliopiston sarjoissa on saatu niiden alkuperäiseltä kustantajalta kirjallinen lupa. Muutoin julkaistaan vain yhteenveto-osa. Jos kyseessä on ns. kappaleväitöskirja, on väittelijän varmistettava, että alkuperäisartikkelin kustantaja sallii myös jo julkaistun artikkelin muokkaamisen (ml. esimerkiksi ulkoasuun liittyvä tekninen muokkaus). 

  Pohja artikkelien uudelleenjulkaisulupien anomista varten
   
 4. Väittelijä hakee julkaisulupaa julkaisusarjan toimittajalta. Väittelijä sopii tapaamisajan julkaisusarjan toimittajan kanssa. Sarjaan ilmoittamisen ja väitöspäivän välillä on oltava riittävästi aikaa (vähintään 6 viikkoa), jotta julkaisun taitolle ja painatukselle jää riittävästi aikaa.
  Terveystieteiden tiedekunnan väitöskirjat julkaistaan sarjassa ”Publications of the University of Eastern Finland. Dissertations in Health Sciences”. Julkaisusarjan toimittaja päättää tekstin muotoilusta julkaisusarjan taittopohjan ja tiedekunnan julkaisuohjeiden mukaisesti. 

  Julkaisusarjan toimittajat ja työnjako 
  Toimittaja Toimittajien työnjako yksiköittäin
  Professori Tomi Laitinen 
(vastaava toimittaja)
tomi.laitinen(at)uef.fi
044 711 3279 
 
Kliinisen lääketieteen yksikkö ja kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö
  Apulaisprofessori Tarja Kvist
tarja.kvist(at)uef.fi
040 355 2623
 
Hoitotieteen laitos ja hammaslääketieteen yksikkö 
  Professori Tarja Malm
tarja.malm(at)uef.fi
050 387 1881 
 
A. I. Virtanen -instituutti ja biolääketieteen yksikkö
  Professori Ville Leinonen
ville.leinonen(at)uef.fi
044 7172 303
 
Kliinisen lääketieteen yksikkö ja kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö
  Yliopiston lehtori Veli-Pekka Ranta
veli-pekka.ranta(at)uef.fi
040 355 2494
Farmasian laitos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kun julkaisusarjan toimittaja on saanut väitöskirjan käsikirjoituksen ja julkaisusopimukseen kuuluvat dokumentit, hän tarkistaa, että 
 • väitöskirjakäsikirjoituksen kieliasu on moitteeton (kielentarkastus toimitettu)
 • väitöskirjan käsikirjoitus noudattaa julkaisusarjan taittomallia ja tiedekunnan julkaisuohjetta
 • luvat mahdollisten artikkeleiden uudelleen julkaisemiseen/käyttämiseen väitöskirjassa on saatu 

Väittelijän ja toimittajan yhteisessä tapaamisessa väittelijä tekee julkaisusopimuksen toimittajan kanssa. Julkaisusopimuksessa määritellään julkaisun ensipainosmäärä.

Terveystieteiden tiedekunnassa väittelijä kustantaa 

 • vastaväittäjän ja kustoksen kappaleet 
 • yliopiston jäsenille jaettavat kappaleet (rehtori, akateeminen rehtori, oman oppiaineen professorit; dekaanille toimitetaan elektroninen väitöskirja) 
 • UEF-kirjaston riiputus- ja arkistokappaleet (5 kpl, Grano hoitaa postituksen Snellmanian kampuskirjastoon)  
 • vapaakappaleet Helsingin Kansalliskirjastoon (6 kpl, Grano hoitaa postituksen Kansalliskirjastoon)  
 • mahdollisesti muille jaettavat kappaleet (väittelijä päättää) 
Itä-Suomen yliopiston väitöskirjat julkaistaan pääsääntöisesti myös sähköisessä muodossa. Erillistä sähköisen julkaisemisen sopimusta ei tarvita. Väitöskirjan elektronista julkaisemista on mahdollista viivyttää, mikäli se on tekijänoikeussyistä tarpeen. 
 
 1. Väittelijä pyytää julkaisun sarjanumerot kirjastosta lomakkeella.  
   
 2. Väittelijä tekee väitöskirjan sisällönkuvailun yhdessä UEFin kirjaston kanssa joko sähköpostitse tai tapaamalla vastuualueen informaatikon (lisätietoja kirjaston asiakaspalvelupisteistä). 
   
 3. Väittelijä hoitaa väitöskirjan käsikirjoituksen painoon. Yksityishenkilö voi painattaa väitöskirjansa haluamassaan painotalossa maksaessaan painatuksen itse. Mikäli terveystieteiden tiedekunta maksaa painatuskulut, tulee käyttää tiedekunnan määrittelemää sopimuskirjapainoa (Grano). Väittelijä vastaa painatusprosessista. 
   
 4. Väittelijä tarkistaa väitöskirjan koevedoksen. Ensimmäisen koevedoksen voi pyytää painotalolta sähköisessä muodossa (esim. pdf). Lopullinen vedos tehdään painovalmiista tiedostosta kirjan lopulliseen kokoon ja ulkoasuun.  
   
 5. Väitöskirjojen jakelusta vastaa väittelijä, ellei toisin ole mainittu. Väittelijä  vastaa  siitä,  että  painotalo toimittaa painetun version väitöskirjasta oman kampuksensa kirjastoon julkisesti nähtäväksi. Mikäli väittelijä käyttää Granon painopalveluja, hoitavat ne kirjaston tarvitseman vähimmäismäärän arkisto- ja vaihtokappaleiksi.
  Mikäli väittelijä käyttää jotain muuta painotaloa, vastaa väittelijä kaikista kirjatoimituksista itse.  
  Väitöskirja on ollut tapana toimittaa ainakin oman kampuksen rehtorille, oman tiedekunnan dekaanille (sähköisessä muodossa) sekä oman oppiaineen professoreille. Vastaväittäjälle ja kustokselle väitöskirjat toimitetaan hyvissä ajoin ennen väitöstilaisuutta.  
  Yliopiston sopimuskirjapaino toimittaa sarjoissa julkaistavat teokset sähköisessä muodossa kirjastoon. Jos painattaminen hoidetaan muualla, kun yliopiston sopimuskirjapainossa, kirjapainoa kannattaa kuitenkin muistuttaa tästä. Sähköinen versio teoksesta toimitetaan sähköpostin liitteenä osoitteeseen electronic.publications@uef.fi. 
  Väittelijä vastaa siitä, että julkaisu tulee kirjatuksi SoleCRIS-järjestelmään.   
  Kirjasto vastaa väitöskirjan myynnistä ja määrittelee väitöskirjan hinnan. 
   
 6. Väittelijän tulee toimittaa väitöskirjan nähtäväksi oman kampuksensa yliopiston kirjastoon 10 päivää ennen väitöstilaisuuttaan. 

Taittomalli

Terveystieteiden tiedekunnan vanhoja taittopohjia voi käyttää 30.4.2019 saakka. Jos väitöstilaisuus on ko. ajankohdan jälkeen, tulee käytössä olla uusi taittopohja.

Painatuskulujen korvaus

Terveystieteiden tiedekunta korvaa väitöskirjan painatuskuluja maksimissaan 400€/ väitöskirja. Korvaus maksetaan ainoastaan yliopiston sopimustoimittajalta (Grano) tilattavista väitöskirjoista. Tiedekunnan ja Granon välillä sovitun mukaisesti väittelijä ilmoittaa painatusta tilatessaan, että painatuskuluista lähetetään maksimissaan 400€ lasku, joka sisältää arvonlisäveron suoraan Terveystieteiden tiedekuntaan. Mikäli painatuskulu on alle 400€, voidaan koko lasku lähettää tiedekunnalle. Laskun viitteeksi ilmoitetaan väittelijän nimi ja väitöspäivämäärä, sekä vastuualue 400010.

Väittelijät A.I. Virtanen Instituutissa

 • Väitöskirjan painatuksen yhteydessä pyydä painoa lähettämään Photoshop yhteensopiva kopio väitöskirjasi kannesta Kehysliike Salliseen (jari@kehystys.fi). Jos tämä ei ole mahdollista, voit lähettää painetun kopion kirjan kannesta henkilöstösihteeri Asta Suhoselle (A.I. Virtanen Instituutti, Itä-Suomen yliopisto, PL 1627, 70211 Kuopio). 
 • Seppo Ylä-Herttualan tutkimusryhmän väittelijät tarvitsevat kaksi kopiota väitöskirjan kannesta!
Väitöskirjan kansi ja väittelijän kuva kehystetään ja laitetaan A.I. Virtanen Instituutin seinälle (kokoushuone 3118.2).