Esitykset tieteellisissä kokouksissa

UEFlla omat mallipohjansa sekä postereille että Power Point-esityksille, joita on hyvä käyttää esiteltäessä tutkimustuloksia tieteellisissä kokouksissa. 

Posteri

Heimosta löydät vinkkejä postereiden tekemiseen sekä postereiden mallipohjat kolmessa eri koossa. Heimosta löydät myös tilausohjeet

Mikäli et käytä UEFn posteripohjaa, UEFn logo on ladattavissa materiaalipankista. Huom! kaikkien jatkokoulutettavien on käytettävä logoa kaikissa esityksissä.

Katso myös ohjevideo postereiden tekemisestä.

Power Point ja Prezi

Valmistellessasi luentoa tai muutta esitystä, löydät Heimosta UEFn Power Point ja Prezi-pohjat. Sieltä löydät myös ohjevideoita Prezi-esityksen tekemiseen.