Molekulaarisen lääketieteen tohtoriohjelma

Itä-Suomen yliopiston (UEF) tohtorikoulu muodostuu tieteenalakohtaisista, koulutusalakohtaisista tai
monitieteisistä tohtoriohjelmista. Tohtoriohjelmat voivat olla rakenteeltaan yliopiston sisäisiä tai
toimia osana kansallisia tai kansainvälisiä verkosto-ohjelmia. Yliopiston kaikki jatko-opiskelijat
kuuluvat UEF:n tohtorikouluun ja jokaisen tohtorikoulutettavan tulee kuulua myös johonkin yliopiston
tohtoriohjelmaan. UEF:n tohtorikoulu järjestää yleisiä valmiustaito-opintoja ja tohtoriohjelmat
vastaavat tieteen- ja tutkimusalan jatko-opintojen järjestämisestä.

Terveystieteiden tiedekunnassa toimii tiedekuntaneuvoston 27.5.2015 päätöksen mukaisesti neljä (4)
tohtoriohjelmaa:

  • Kliininen tohtoriohjelma ml. hammaslääketiede
  • Lääketutkimuksen tohtoriohjelma 
  • Molekulaarisen lääketieteen tohtoriohjelma
  • Terveystieteiden tohtoriohjelma 

Molekulaarisen lääketieteen tohtoriohjelman tavoitteena on kouluttaa korkeatasoisia ja kansainvälisesti orientoituneita tutkijoita ja asiantuntijoita erilaisiin tehtäviin. Tohtoriohjelma tarjoaa kouluttamilleen tohtoreille mahdollisuuden työskentellä aktiivisesti tohtoriohjelmaan kuuluvissa tutkimusryhmissä.

Molekulaarisen lääketieteen tohtoriohjelman tutkimus ja toiminta kuuluvat keskeisesti moderniin biolääketieteelliseen perus- ja kliiniseen tutkimukseen. Molekulaarinen lääketiede tutkii sairauksien syntymekanismeja molekyylitasolla, ja saatua tietoa voidaan soveltaa sairauksien hoidossa, diagnostisoinnissa ja ehkäisyssä.

Tohtoriohjelman tutkimusalat

  • sydän- ja verisuonisairaudet
  • neurologiset sairaudet
  • tyypin 2 diabetes ja lihavuus
  • kantasolututkimus
  • tulehdustiloihin liittyvät sairaudet

ovat Itä-Suomen yliopiston tutkimuksen strategisia painopistealueita.

Molekulaarisen lääketieteen tohtoriohjelma toimii Itä-Suomen yliopiston Terveystieteiden iedekunnassa kahdella laitoksella: A. I. Virtanen –instituutissa ja Lääketieteen laitoksella.

Molekulaarisen lääketieteen tohtoriohjelmassa opiskelee noin 150 jatko-opiskelijaa (v. 2020). Uusia opiskelijoita valitaan vuosittain noin 20 ja väitöskirjoja valmistuu keskimäärin 15 vuodessa.