Tutkimus

Oikeustieteiden tutkimukselle Itä-Suomen yliopistossa ovat leimallisia monitieteisyys, jatkuva uusiutuminen ja yhteistyö muiden tieteenalojen kanssa.

Laitoksen tutkimuksen vahvuusaloihin panostetaan tavoitteena kansainvälisen verkottumisen ja ulkopuolisen tutkimusrahoituksen vahvistaminen. Erityisesti kehitetään seuraavia oikeudellisen tutkimuksen alueita ja lähestymistapoja:

  • ilmasto-, energia- ja ympäristöoikeus
  • empiirinen oikeustutkimus
  • hyvinvointikysymyksiin suuntautuva oikeudellinen tutkimus (hyvinvointioikeus)

Laitokselle on perustettu Ilmasto-, energia- ja ympäristöoikeuden keskus koordinoimaan eri oppiaineissa tehtävää alan tutkimusta ja koulutusta sekä tukemaan alan kansallista ja kansainvälistä verkottumista ja yhteistyötä.

Empiirisen oikeustutkimuksen osaamisen vahvistamiseksi on muodostettu Empiirisen oikeustutkimuksen tutkimus- ja kehittämisyksikkö. Yksikkö vastaa erityisesti ulkopuolisesti rahoitetuista selvityshankkeista, alan valtakunnallisesta tohtorikoulutuksesta sekä kansainvälisestä verkottumisesta.

Laitos arvioi tutkimuksen strategisia painotuksiaan säännöllisesti ja reagoi joustavasti yhteiskunnallisesti ja tieteellisesti tärkeisiin tutkimuksellisiin tarpeisiin. Tunnistettuja nousevia tutkimusaloja, joita laitos pyrkii vahvistamaan, ovat esimerkiksi:

  • Venäjän oikeus
  • informaatioyhteiskunnan oikeus
  • oikeudellisen ratkaisun teoria
  • julkisten hankintojen juridiikka

Lue lisää tutkimuksesta oikeustieteiden laitoksen sivuilta.