Tohtorikoulutettavat ja tutkimusaiheet

OTL ja OTT -tutkintojen pääaineena voi olla jokin seuraavista: eurooppaoikeus, finanssioikeus, hallinto-oikeus, kansainvälinen oikeus, kauppaoikeus, lainsäädäntötutkimus, oikeustaloustiede, perhe- ja jäämistöoikeus, prosessioikeus, rikosoikeus, varallisuusoikeus, sosiaalioikeus, työoikeus, valtiosääntöoikeus, yleinen oikeustiede ja ympäristöoikeus.

HTL ja HTT -tutkintojen pääaineena voi olla jokin seuraavista: eurooppaoikeus, finanssioikeus, hallinto-oikeus, oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus, rikos- ja prosessioikeus ja rikollisuuden tutkimus, siviilioikeus, valtiosääntöoikeus tai ympäristöoikeus.

Kaikissa pääaineissa voi suorittaa FT-tutkinnot.

Filosofiaan ei ole otettu uusia jatko-opiskelijoita 1.1.2012 jälkeen.

Eurooppaoikeus
Finanssioikeus
Hallinto-oikeus
Kansainvälinen oikeus
Kauppaoikeus
Lainsäädäntötutkimus
Oikeustaloustiede
Perhe- ja jäämistöoikeus
Rikosoikeus
Rikos- ja prosessioikeus ja rikollisuuden tutkimus
Siviilioikeus
Sosiaalioikeus
Työoikeus
Valtiosääntöoikeus
Varallisuusoikeus
Yleinen oikeustiede
Ympäristöoikeus

Filosofia
 

Tohtorikoulutettavat pääaineittain:

Eurooppaoikeus

Katariina Särkänne (OTT), 2017
Euroopan unionin autonominen asema investoijien ja valtioiden välisessä riitojen ratkaisussa (Kim Talus, Nikos Lavranos)

Dayann Obeng-Darko (OTT), 2016
On the Rules and Regulations of Electricity Production from Renewable Energy Sources: A Comparative Examination Between Ghana and the European Union (Kim Talus, Tapio Määttä)

Mykola Iakovenko (OTT), 2016
The process of liberalization of the East European non-EU energy markets under the requirements of Energy Community (Kim Talus, Andrei Belyi)

Berryl Claire Asiago (OTT), 2014

Foreign Investments Treaties and Local Content Policies in the oil and gas industry: examining the Legal, Institutional, and Socio-Economic Issues (Kim Talus, Eduardo Pereira)

Ayodele Oni (OTT), 2013
From a Non-Existent Domestic Gas Market to an Increasingly Robust Domestic Gas Market in Nigeria: A Doctrinal on Bespoke Regulatory Regimes as Solution to Lack of Ebergy Security (Kim Talus, Eduardo Pereira)

Baiba Miltovica (FT), 2013
Competition, countervailing power and consumer's protection in electricity markets in Estonia and Latvia (Kim Talus, Andery Belyi)

Ionna Despina Mersinia (FT), 2012
Europe's Emissions Trading Scheme as a flagship of climate change policy and its impact on the formation of a free carbon market. a comparative study of Greece, Finland and the UK. (Kim Talus, Kati Kulovesi)

Kaikkonen Mika (HTT), 2011
Euroopan unionin tuomioistuimen tulkintakäytännöt (Mirjami Paso, Tuomas Kuokkanen)

Ari Sormunen (HTT), 2007
Vastavuoroisen tunnustamisen perisaate EU:n sisämarkkinoilla (Juha Raitio)

Tapani Kosonen (OTT), 2005
Marginaaleista maailmanpelastukseen? Tutkimus kokonaisvaltaisen ympäristöajattelun suhteesta EU:n sisämarkkinaoikeuteen erityisesti vastaavuusperiaatteen näkökulmasta. (Tapio Määttä)

 

Finanssioikeus (31.7.2005 saakka Vero-oikeus)

Saku-Matti Koponen (OTT), 2015
Holding-yhtiörakenteen verotus ja rakenteen sivuuttaminen verotuksessa (Marianne Malmgrén)

Kimmo Nieminen (OTT), 2015
Vähennysoikeus arvonlisäverotuksessa - erityisesti kulujen kohdistus ja vähennysten jakaminen (Erkki Kontkanen, Petri Saukko)

Erja Valtare (OTT), 2014
Eurooppalaistumisen haasteet Suomen osinkoverojärjestelmälle (Erkki Kontkanen, Matti Tolvanen)

Sari Korpela (OTT), 2013
Konsernirakenteen vaikutus verotukseen (Erkki Kontkanen)

Pia Gröning (HTL), 2011
Siviili- ja rikosprosessin heijastuminen verovaltusasian suullisen käsittelyn toimittamiseen (Petri Saukko)

Jari Kosonen (HTT), 2008
Perintö- ja lahjaverolain rapautuminen

Tuulikki Tuononen (HTL), 2006
Kuntien käytössä olevien kiinteistöjen arvonlisäverotus Suomessa ja Ruotsissa 

Hallinto-oikeus

Meri Sariola (OTT), 2019
Tiedonhallinta kunnassa - kunta informaatio-oikeudellisen sääntelyn kohteena (Tomi Voutilainen, Matti Muukkonen)

Kreeta Pölönen (OTT), 2019
Lapsen oikeus oppimisen tukeen (Suvianna Hakalehto, Anssi Keinänen)

Tuomas Hassinen (OTT), 2019
Viranomaisten roolit kyber- ja informaatiovaikuttamisen alalla sekä kohteena että aktiivisena toimijana (Tomi Voutilainen)

Sari Korhonen (OTT), 2019
Oikeudellisen tiedon saavutettavuus (Tomi Voutilainen)

Henna Nikumaa (FT), 2019
Muistisairas ihminen autonomisena toimijana - oikeudellisen toimintakyvyn tukeminen (Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, Antti Karisto)

Virve Valtonen (OTT), 2018
Opetushenkilön harkinta perusopetuksen ojentamistilanteessa (Pauli Rautiainen, Juha Lavapuro)

Ulla Peltola (OTT), 2017
Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen valvonta erityisesti elinkeinovapauden näkökulmasta (Suvianna Hakalehto, Pauli Rautiainen)

Hannu Toivonen (OTT), 2016
Julkisen hankintayksikön vaikutusmahdollisuudet lähetettyjen työntekijöiden palkkatasoon (Tomi Voutilainen, Marjo Ylhäinen)

Isamaria Räsänen (FT), 2016
Julkisten ICT-palvelujen tuotanto - oikeudelliset reunaehdot (Tomi Voutilainen,
Kalle Määttä)

Anu Koivuluoma (OTT), 2015
Kunnan harkintavalta (Ulla Väätänen, Mirjami Paso)

Jarkko Pesu (OTT), 2014
Innovaatioiden tukeminen – valtion tukea vai julkista hankintaa? (Tomi Voutilainen, Matti Turtiainen)

Evgeniya Kurvinen (OTT), 2014
Suomen ja Venäjän viranomaisten välinen tietojen vaihto ja sen sääntely (Tomi Voutilainen, Anssi Keinänen)

Jonna Kosonen (HTT), 2013
Koulutuksen järjestäminen korkeakoulujärjestelmässä (Tarmo Miettinen, Ulla Väätänen)

Maria Ovaska (OTT), 2012
Poliittinen virantäyttö kunnallishallinnossa (Tarmo Miettinen, Ulla Väätänen)

Mari Lyyra (HTT), 2012
Kunnan henkilöstön oikeussuoja liikkeenluovutuksessa (Tarmo Miettinen, Mirjami Paso)

Tommi Oikarinen (HTT), 2012
Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksen säädösperusta ja sen vaikuttavuus (Tarmo Miettinen, Tomi Voutilainen)

Anne Korhonen (HTT), 2008
Työntekijöiden yhdenvertaisuus epätyypillisissä työsuhteissa (Tarmo Miettinen)

Antti Ikonen (OTT), 2002
Oppivelvollisuuskoulusta kunnalliseksi palvelutuotannoksi. Miten hallintokulttuurin ja julkisjohtamisen muutokset näkyvät koulutusta koskevan oikeudellisen sääntelyn kehityksessä. (Tarmo Miettinen)

Maija-Johanna Turunen (HTT), 2001
Henkilön sähköinen ja biometrinen identifiointi (Tarmo Miettinen)

Leena Leppänen (HTT), 1998
Kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnon ja talouden tarkastus ja valvonta (Tarmo Miettinen)

Oiva Laitinen (HTT), 1998
EU:n aluepolitiikan ja Suomen kansallisen aluepolitiikan säännöspohjan yhteensopivuus, koordinaatio ja päätösten vaikuttavuus. (Tarmo Miettinen)

Esko Lehto (HTT), 1997
Verkottuminen hallinto-oikeudellisena kysymyksenä. (Tarmo Miettinen)

 

Kansainvälinen oikeus

Tuomas Palosaari (OTT), 2019
National Disruptions Caused by Informal International Law (Harro van Asselt, Antto Vihma)

Adrián Martinez Blanco (OTT), 2019
The Right of Public Participation in International Climate Change Law: A Critical Analysis (Harro van Asselt, Kati Kulovesi)

Eleanor Mateo (OTT), 2018
The Internet of Things in the Circular Economy: Reconciling Environment, Data and Trade under the WTO in the digital age (Harri Kalimo, Kati Kulovesi)

Veera Jerkku (FT), 2017
Global Regulation of Methane (Kati Kulovesi, Harro van Asselt)

Patrick Toussaint (OTT), 2017
Reification in international climate law: A critical analysis of the role of legal constructs in realizing equity and justice under UNFCCC regime (Harro van Asselt, Kati Kulovesi)

Outi Manninen (OTT), 2016
Material scope of the access and benefit-sharing system under the Nagoya Protocol:
Implications of evolutive interpretation for the understanding of the key concepts (Kati Kulovesi, Ismo Pölönen)                     

Reza Maddahi (OTT), 2014
International Legal Regime of Carbon Capture and Storage (CCS) Technology (Kati Kulovesi, Kim Talus)

Karl Upston-Hooper (OTT), 2013
Where Two Worlds Collide: Emission Reduction Purchase Agreements, the Evolution of the Dialectic Relationship of Private Contracts and International Environmental Law at the Heart of the Global Climate Regime (Kati Kulovesi, Kim Talus)

 

Kauppaoikeus

Ndimyake Mwalugaja (OTT), 2018
Strengthening Climate Smart Agriculture and Food Security through Ecofeminism Approach: A study on Tanzanian rural women and marginalized groups (Katja Lindroos, Eeva Nykänen)

Denis Galkin (OTT), 2017
Verkkopalvelun palvelun tarjoajan oikeudellinen asema (Tomi Voutilainen, Matti Tolvanen)

Juliet Ogbodo (OTT), 2016
The Need for Intellectual Property Rights in ECOWAS: Consequences for The Economic Partnership Agreements and Lessons to Be Learnt from The EU (Katja Lindroos, Yeukai Mupangavanhu)

Joonas Huuhtanen (OTT), 2015
Kehittyvät digitaaliset markkinat - Aineellisia esineitä koskevat normit sähköisessä ympäristössä (Katja Lindroos)

Sirpa Leväinen (OTT), 2015
Haja-asutusalueen valokuituverkon omistamisen oikeudelliset kysymykset (Katja Lindroos)

 

Lainsäädäntötutkimus

Risto Tuominen (OTT), 2018
Lailla vai asetuksella - Kansallisten asetusten rooli osana lainsäädännön toimeenpanoa Suomessa (Anssi Keinänen)

Laura Rinne (OTT), 2017
Lainsäädännön jälkikäteinen arviointi ja seuranta osana laadukasta lainvalmistelua (Anssi Keinänen)

Satu Pentikäinen (OTT), 2017
Yhteisöoikeudellisen lainsäädännön tavoitteiden toteutuminen kotimaisessa lainvalmistelussa - Sääntelyteoreettinen näkökulma (Kaisa Sorsa, Anssi Keinänen)

Ville Pulkkinen (OTT), 2016
Pelastaa ja valvoo - empiirinen tutkimus hyvän valvonnan toteuttamisesta pelastustoimessa (Anssi Keinänen, Veli-Pekka Hautamäki)

Miikka Vuorela (FT), 2015
Eduskunnan valiokunnat vallankäyttäjinä (Anssi Keinänen, Matti Wiberg)

Niko Vartiainen (FT), 2015
Voidaanko kuntaliitoksilla saavuttaa elinvoimainen kuntarakenne? - Lainsäätäjän tavoitteiden toteutuminen 2000-luvun kuntauudistuksessa (Anssi Keinänen, Ulla Väätänen)

Dzmitryieva, Aryna (OTT), 2014
Agenda Setting in the Constitutional Court of the Russian Federation (Anssi Keinänen, Vadim Volkov)

Raisa Leivonen (OTT), 2013
Henkilötietojen käsittely tutkimustoiminnassa (Anssi Keinänen, Tomi Voutilainen)

Emmi Muhonen (OTT), 2012
Säädösvalmistelun riittävä tietopohja ja hyvän säädösvalmistelun periaatteet (Anssi Keinänen, Riitta Ahtonen)

Elena Bogdanova (FT), 2012
Legal modernization of contemporary Russia (Anssi Keinänen, Soili Nystén-Haarala)

Sami Rusanen (HTT), 2012
Kiinteistönhoitopalveluiden kilpailuttaminen julkishallinnon turvallisuuskriittisemmissä kiinteistöissä (Matti Tolvanen, Anssi Keinänen)

Juha Kreus (HTT), 2011
Tietoturvallisuusoikeus (Anssi Keinänen, Sirpa Virta)

Vesa Ellonen (HTT), 2011
Yksityisen turvallisuusalan rajapinnat (Anssi Keinänen, Matti Tolvanen)

Tero Huumonen (HTL), 2011
Organisaatioiden varautuminen sisäisiin väärinkäytöksiin turvallisuusjohtamisen avulla: sääntely, tehokkuus ja valvonta (Anssi Keinänen)

Svetlana Tulaeva (HTT), 2011
Regulation of the management of natural resources in Russia: how anti-corruption laws encourage the development of corruption (Soili Nystén-Haarala, Matti Tolvanen)

 

Oikeustaloustiede

Leena Jukka (OTT), 2014
Tutkimusaineistojen tekijänoikeus oikeustaloustieteellisestä näkökulmasta (Anssi Keinänen, Tomi Voutilainen)

Pertti Rauhio (HTT), 2007
Kunnallisten palveluiden järjestämistavan ja tuottamistavan valinta (Kalle Määttä)

Asko Puhakka (HTL), 2006
Päätöksenteko kunnallisissa energiaratkaisuissa (Kalle Määttä)

Gurwinder Singh (HTT), 2004
Trade war and its Regulations (Kalle Määttä)

Bi Tao (HTT), 2003
Environmental Taxes in China (Kalle Määttä)

Perhe- ja jäämistöoikeus

Marko Mykkänen (OTT), 2016
Päämiehen etu holhousoikeuden järjestelmässä (Antti Kolehmainen, Suvianna Hakalehto)

Prosessioikeus

Tuomas Ikonen (OTT), 2018
Salaisella pakkokeinolla saadun ylimääräisen tiedon käyttäminen (Matti Tolvanen, Heikki Kallio)

Jussi Kyllönen (OTT), 2018
Jutun palauttaminen siviiliprosessissa ja hallintoprosessissa (Matti Tolvanen, Tuula Linna)

Rikosoikeus

Janne Ripatti (OTT), 2019
Urheilukilpailun manipulaatio rikollisena toimintana (Matti Tolvanen, Heikki Kallio)

Pasi Tuominen (OTT), 2019
Ajopiirturimanipuloinnin rikosoikeudellinen ja kriminaalipoliittinen ulottuvuus (Matti Tolvanen, Heikki Kallio)

Tuija Saloranta (OTT), 2019
Miten raiskausrikos tapahtuu? - Onko tekijällä merkitystä? (Matti Tolvanen, Jussi Pajuoja)

Jussi Kyllönen (OTT), 2019
Jutun palauttaminen siviiliprosessissa ja hallintoprosessissa (Matti Tolvanen, Tuula Linna)

Md Mustakimur Rahman (OTT), 2017
Transnational Justice Trials in East Timor, Cambodia and Bangladesh: A Comparative Perspective (Matti Tolvanen, Laura Ervo)

Janne Hulkkonen (OTT), 2016
Osakeyhtiön hallituksen passiivisen jäsenen rikosoikeudellinen vastuu velallisen rikoksissa (Matti Tolvanen, Reima Kukkonen, Mika Launiala)             

Antti Hamari (OTT), 2016
Yksityisen turvallisuusalan toimijoiden rikosoikeudellinen vastuu ja suoja - Tutkimus vartijan ja järjestyksenvalvojan työväkivallan, tehtävien ja toimivaltuuksien suhteesta rikosoikeudellisen suojan ja vastuun sääntelyyn (Matti Tolvanen ja Jyri Paasonen)

Petteri Jartti (OTT), 2016
Rikosoikeudellisten seuraamustietojen säilyttäminen ja luovuttaminen (Tomi Voutilainen ja Matti Tolvanen)

Rikos- ja prosessioikeus ja rikollisuuden tutkimus             

Emilia Vuolle (OTT), 2015
Rule of law missions – The challenges of transitioning and working in a different legal culture – The example of EULEX Kosovo (Matti Tolvanen, Minna Kimpimäki)

Niko Tikkala (OTT), 2015
Rangaistuksen oikeudenmukainen mittaaminen ihmisarvon loukkaamisen vakavuuden näkökulmasta (Matti Tolvanen)

Jonne Rinne (OTT), 2015
Rikosoikeudellinen tutkimus sisäpiirintiedon julkistettuisuudesta sekä informaation hyödyntämisestä arvopaperimarkkinakaupoissa (Matti Tolvanen, Mika Launiala)

Mona-Kristiina Martiskainen (OTT), 2015
Työturvallisuusrikoksen tunnusmerkistö ja soveltamiskäytäntö (Matti Tolvanen, Heikki Kallio)

Petri Tolppa (OTT), 2015
Sairauden vaikutus testamentin pätevyyteen (Matti Tolvanen, Antti Kolehmainen)

Seppo Immonen (OTT), 2015
Poliisin lupahallinnon mahdollisuudet aseturvallisuuden kehittämisessä (Matti Tolvanen, Aarne Kinnunen)

Juha Leinonen (OTT), 2015
Poliisimiehen vapaa-ajan toimimisvelvollisuus - Tutkimus poliisimiehen toimimisvelvollisuuden oikeudellisista rajoista (Matti Tolvanen, Veijo Tarukannel)

Mikko Minkkinen (OTT), 2015
Poliisin voimankäyttökoulutus ja oikeuskäytäntö - Tutkimus poliisin voimankäytön ohjeistuksesta, koulutuksesta ja niiden vaikuttavuudesta oikeuskäytännössä (Matti Tolvanen, Mika Launiala)

Päivi Pylvänen (OTT), 2014
Toteutuuko oikeus internetissä? Sananvapauden rajanvetoa internetin keskustelupalstoilla (Matti Tolvanen, Päivi Tiilikka)

Peter Sund (OTT), 2013
European Policing or Policing in Europe? - Coherence of Law in Respect of International Normative Values of policing (Matti Tolvanen, Anssi Keinänen)

Shih-Yun Wu (FT), 2013
Animal Welfare Law in Taiwan and Finland - a comparative study (Matti Tolvanen, Susanna Lindroos-Hovinheimo)

Anna Elisa Silvennoinen (OTT), 2013
Lapsiasianomistajan itsemääräämisoikeus esitutkinnassa (Matti Tolvanen, Laura Ervo)

Antero Seppä (OTT), 2012
Alukseen kohdistuva täytäntöönpano (Matti Tolvanen, Tuula Linna)

Marika Turunen (HTL), 2012
Tuomioistuimen selvittämisvelvollisuus ja näytön arviointi eräissä vammaispalveluasioissa (Matti Tolvanen, Veijo Tarukannel)

Marja-Leena Pirhonen (HTT), 2012
Todistelu lastensuojeluasioissa hallintolainkäyttöprosessissa (Matti Tolvanen, Veijo Tarukannel)

Lotta Hämäläinen (HTT), 2012
Todistajan uhkailu, suojelu ja vahingonkorvaus (Matti Tolvanen, Anssi Keinänen)

Mikkanen Katriina (HTL), 2011
Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen hallintolainkäytössä (Matti Tolvanen, Veijo Tarukannel)

Hirvonen Jouni (FT), 2011
Yksityisen sektorin lahjontarikokset Suomessa ja ulkomailla - tutkimus ilmiön laajuudesta suomalaisessa yrityselämässä (Matti Tolvanen, Anssi Keinänen)

Esa Korpi (HTT), 2011
Laittomaan maahantuloon ja Palermon sopimuksen sääntelyalaan liittyvät rikokset rajavalvonnassa (Matti Tolvanen)

Ari Saariniemi (HTL), 2011
Hallintoriita ja hallintosopimus (Matti Tolvanen, Petri Saukko)

Timo Tervonen (HTL), 2011
Vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu (Matti Tolvanen, Veijo Tarukannel)

Laura Tammenlehto (OTT), 2011
Valtiollista vai yksityistä konfliktinratkaisua? (Matti Tolvanen, Soili Nystén- Haarala)

Katja Rytkönen (HTT), 2011
Asianosaisten kuuleminen lastensuojeluasioissa (Matti Tolvanen, Petri Saukko)

Giulio Calcara (OTT), 2011
The need of new approaches in the field of International Police Cooperation: balancing on the edge of efficiency and legality (Matti Tolvanen)

Ville Kormilainen (FT), 2011
Kunnianloukkaukset internetissä (Matti Tolvanen)

Seija Lintu (HTL), 2010
Asiantuntija ja asiantunteva todistaja rikos- ja hallintoprosessissa (Matti Tolvanen)

Kaj-Erik Tulkki (OTT), 2010
Rikoksen uusiminen rangaistuksen koventamisperusteena (Matti Tolvanen, Anssi Keinänen)

Mia Kilpeläinen (HTT), 2010
Vankeusrangaistuksen täytäntöönpano (Matti Tolvanen, Anssi Keinänen)

Marika Kaksonen (FT), 2008
Seksuaalirikosten rikosoikeudelliset seuraamukset (Matti Tolvanen, Anssi Keinänen)

Maija Helminen (HTT), 2008
Yhdyskuntapalvelu iäkkään ihmisen elämässä (Matti Tolvanen)

Mballa Benjamin (HTT), 2008
Protection of Forests and Sustanable Development in the Congo Basin: The Role of Criminal and Procedural Law (Matti Tolvanen)

Henna Kosonen (OTT), 2006
Syyttäjän rooli ja asema rikosprosessissa (Matti Tolvanen)

Jarmo Toivola (HTL), 2006
Haastehakemuksesta oikeudenmukaisessa rikosoikeudenkäynnissä (Matti Tolvanen)

Olli Hyvärinen (HTL), 2004
Seulonta ja vastavalitus hovioikeusmenettelyssä (Matti Tolvanen, Jussi Tapani)

Terhi Heinonen (HTL), 2004
Syytteen peruuttaminen (Matti Tolvanen)

Osmo Manninen (HTL), 2003
Laajennettu hyödyn menettäminen oikeuskäytännössä (Matti Tolvanen)

Jari Peltonen (HTL), 2003
Pakkokeinot sotilasorganisaatiossa (Matti Tolvanen)


Siviilioikeus

Kaisa Varis (OTT), 2013
Julkisen osakeyhtiön johdon toimivalta ja yhtiöoikeudellinen yhdenvertaisuusperiaate (Antti Kolehmainen, Matti Turtiainen)

Anna-Maija Matilainen (HTT), 2012
Forest companies, law and corporate social responsibility - global and local impacts (Soili Nystén-Haarala, Anssi Keinänen)

Laura Huhtilainen (HTT), 2010
Dynamic and evolving contracts in business networks (Soili Nystén-Haarala)

Irina Ilvonen (HTT), 2009
Venäjän perhelaki: Lasten oikeudellinen asema (Soili Nystén-Haarala)

Onerva-Aulikki Suhonen (OTT), 2008
Comparative Analysis of Breach of Contract and Remedies Undet the CISG and Japanese Contract Law (Soili Nystén-Haarala)

Janne Kovanen (HTT), 2008
Vaihtoehtoinen riidanratkaisu, hybridilausekkeet (Soili Nystén-Haarala, Tapio Määttä)

Terhi Heinonen (HTT), 2007
Toiminnanharjoittajan riskienhallinta muuntogeenisten elintarvikkeiden tuotantoketjussa (Soili Nystén-Haarala, Tapio Määttä)

 

Sosiaalioikeus

Oskari Korhonen (OTT), 2018
Lääkärinlausunto sosiaalioikeudellisessa päätöksenteossa (Toomas Kotkas, Pauli Rautiainen)

Jutta Kinnunen (OTT), 2015
Potilaslain muistutusmenettely potilaan oikeusturvana (Toomas Kotkas, Ulla Väätänen)

Anna Nyrhinen (OTT), 2015
Onnistuneen lastensuojeluprosessin johtaminen ja edellytykset lastensuojelun tavoitteiden toteutumiselle (Suvianna Hakalehto-Wainio, Laura Kalliomaa-Puha)

Tiia Tamlander (OTT), 2015
Syy-yhteyden käsite lakisääteisessä tapaturmavakuutuksessa (Toomas Kotkas, Katja Lindroos)

Iryna Ptashnyk (OTT), 2013
Legality of organ transplantation anf right to organ transplantation as an initial part of the right to health care (Toomas Kotkas, Maija Aalto-Heinilä)

Heidi Poikonen (OTT), 2013
Päihdehuollon asiakkaan oikeudellinen asema (Toomas Kotkas, Pauli Rautiainen)

 

Työoikeus

Jenni Varis (OTT), 2016
Asiantuntijan toimintavapaus (Ulla Väätänen, Marjo Ylhäinen)

Mari Ojalammi (OTT), 2013
Rekrytointisyrjintä: perusteet, näyttö ja oikeutus (Tarmo Miettinen, Ulla Väätänen)

Maria Mustajärvi (OTT), 2011
Työntekijän osaamisen ylläpidon ja kehittämisen oikeudellinen sääntely (Mirjami Paso, Tarmo Miettinen)


Valtiosääntöoikeus

Juho Saloranta (OTT), 2017
Yritysvastuun mustat aukot - Miten saada yritykset vastaamaan ihmisoikeusvelvoitteistaan? (Päivi Leino-Sandberg, Maija Dahlberg)

Outi Slant (OTT), 2013
Ennakollisen perustuslainmukaisuuden  valvonnan tila ja toimivuus Suomessa (Anssi Keinänen, Kati Rantala, Teuvo Pohjolainen)

Johannes Alaranta (OTT), 2003
Euroopan unionin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan vaikutus Suomen ulkopoliittiseen päätöksentekojärjestelmään (Jaakko Husa)

Anssi Törmälä (HTT), 2002
Suomen perustuslainmukaisuuden valvontajärjestelmä ja oikeuslähdeoppi (Jaakko Husa)

Päivi Toropainen (HTT), 2000
Parlamentarismin vaikutus valtioneuvostoon (Teuvo Pohjolainen, Ilkka Saraviita)

Esa Kettunen (HTT), 2000
 Perusturva valtiosääntökysymyksenä 1990-luvulla (Jaakko Husa)

Varallisuusoikeus

Laura Ylitalo (OTT), 2016
Hankintasopimuksen velvoiteoikeudellinen luonne (Antti Kolehmainen, Matti Ilmari Niemi)       

Valtteri Laukkanen (OTT), 2016
Kiinteistön myyjän pidättymisoikeuden sivullissitovuus (Matti Ilmari Niemi, Tomi Voutilainen)

Yleinen oikeustiede

Hanna-Maria Niemi (FT), 2016
Mitkä ovat ihmisarvoisen elämän edellytykset? - käsitteen oikeudellinen ja filosofinen analyysi (Toomas Kotkas,
Maija Aalto-Heinilä)

 

Ympäristöoikeus

Tatu Hocksell (OTT), 2019
Incentivizing negative emission in the EU's climate legislation (Kati Kulovesi, Harro van Asselt)

Raihanatul Jannat (OTT), 2019
Role of transnational climate law in in enhancing socio-economic resilience of rural women through gender based adaptation: case studies from Bangladesh and the Finnish Arctic (Yulia Yamineva, Seita Romppanen)

Otso Myrsky (OTT), 2019

Osittamisrajoitusten tila ja tulevaisuus - lainopillinen tutkimus maankäytön suunnittelun ja kiinteistönmuodostamisen rajapinnoista (Tapio Määttä, Matti Niemi)

Suvi-Tuuli Puharinen (OTT), 2017
Vesienhoidon ympäristötavoitteet ympäristönkäyttöhankkeiden jälkivalvonnassa (Antti Belinskij, Niko Soininen)

Riku Anttila (OTT), 2017
Hyvä merimiestaito ja -tapa (Tapio Määttä, Matti Tolvanen)

Mirella Miettinen (OTT), 2017
Regulative Risk Assessment of Nanomaterials in the EU and the US. Towards governance of the safety of nanomaterials (Ismo Pölönen, Seita Romppanen, Sabaa Ahmend Khan)

Amanda Nikkilä (OTT), 2017
Sopeutuvan sääntelyn mahdollisuudet suometsien kestävässä käytössä (Antti Belinskij, Niko Soininen)

Juha Perho (OTT), 2016
Ympäristövaikutusten arviointitulosten hyödyntäminen ympäristöluvasta päätettäessä – tutkimus uudistuva YVA-lain vaikutuksista ympäristölupaharkintaan (Tapio Määttä, Ismo Pölönen)

Rosemary Mwanza (OTT), 2016
Beyond rhetoric: Can environmental rights provide effective remedies for corporate environmental pollution in the extrative industry in Kenya? (Harro van Asselt, Päivi Leino-Sandberg)

Sara Kymenvaara (OTT), 2016
Low-emission Transport Fuels - Regulatory Potential in the Multi-Level Governance of Climate Change (Kati Kulovesi, Harro van Asselt)

Arto Hietaniemi (OTT), 2016
Käyttöoikeussääntelyn rajat vesioikeudellisessa päätöksenteossa (Tapio Määttä, Antti Belinskij)

Eila Kaliste (OTT), 2015
Eläinten käyttö tieteellisiin tai opetustarkoituksiin - sääntelyn sisältö, kehittyminen ja vaikutus eläinten hyvinvointiin (Tapio Määttä, Birgitta Wahlberg)

Saara Österberg (OTT), 2015
Kaivosten ympäristövaikutusten hallinnan innovatiiviset ratkaisut ympäristöoikeudessa (Ismo Pölönen, Jukka Similä)

Outi Ratamäki (FT), 2015
Legitimiteettivajeen synty ympäristö- ja luonnonvaraoikeudellisissa kiistoissa (Katja Lindroos, Tapio Määttä)

Matti Mikkelä (OTT), 2015
Vesioikeudellisen luvan muuttaminen (Tapio Määttä, Antti Belinskij)

Laura Leino (OTT), 2014
Korvaavat toimenpiteet luonnonsuojelun keinona (Ismo Pölönen, Tapio Määttä)

Hanna Lehtinen (OTT), 2014
Yritysten ympäristövastuu insolvenssitilanteissa (Tapio Määttä, Ismo Pölönen)

Jussi Airaksinen (OTT), 2013
Ympäristönsuojelulain 2013 uudet sääntelyinstrumentit ja niiden soveltaminen (Tapio Määttä, Ismo Pölönen)

Susanna Suomalainen (OTT), 2012
Genetic Resources and ecosystem services - what kind of policy mix is needed in order to safeguard the sustainable utilization of genetic resources? (Tapio Määttä, Ismo Pölönen)

Kimmo Huttunen (HTT), 2012
Metäsalueiden käytön suunnittelu- ja ohjelmaohjauksen oikeusvaikutukset ympäristöpäätöksenteossa (Tapio Määttä, Ismo Pölönen)

Maria Eugenia Recio (FT), 2012
Multiple layers of governance and regulations in forests: exploring challenges and opportunities for the future REDD+ landscape (Kati Kulovesi, Harro van Asselt)

Heikki Holopainen (HTT), 2012
Vesilain 2 luvun 6.2 §:n mukainen intressivertailu - Teoria, käytäntö ja oikeuttaminen (Tapio Määttä, Ismo Pölönen)

Pauliina Palmgren (HTT), 2011
Hajajätevesiasetus (VNA 542/2003) - legitimiteetti, valmistelu ja implementaatio (Tapio Määttä, Ismo Pölönen)

Marko Heiskanen (HTT), 2010
Pienimuotoiset hiilinieluhankkeet Puhtaan Kehityksen Mekanismissa (Tapio Määttä, Anne Mette Lykke)

Ulla-Riitta Pölönen (HTT), 2009
Tuulivoimasijoittamisen ja -rakentamisen oikeudelliset reunaehdot (Tapio Määttä, Rauno Sairinen)

Sini Rantaeskola (HTT), 2008
Maa-ainesten ja pohjaveden oton ympäristövaikutusten hallinta (Tapio Määttä, Ismo Pölönen)

Kimmo Malin (OTT), 2007
Sähkö- ja vesijohtojen sijoittaminen - lainvalintatilanne oikeudellisen ratkaisutoiminnan haasteena (Tapio Määttä)

Hanna Partinen (OTT), 2005
Suunnittelutarvealue Tapio Määttä 2006 Minna Rainio (HTT) Metsien käytön taloudellinen ohjaus - monitieteinen tutkimus KMRL:n soveltamiskäytännöistä (Tapio Määttä)

Jaana Nyman (HTT), 2005
Luontotyyppien suojelu luonnonsuojelulain mukaan Tapio Määttä 2005 Marko Berglund (HTT) Towards a Legal Regime for the Common Management of International Watercourses (Tuomas Kuokkanen, Tapio Määttä)

Tero Laakso (HTT), 2004
Metsärikossääntely ja sen vaikuttavuus (Tapio Määttä, Matti Tolvanen)

Tuija Kuivalainen (HTL), 2002
Viranomaisvuorovaikutus rantojen lomarakentamisessa - Tarkastelussa rantayleiskaavoitus muuttotappioalueilla (Tapio Määttä, Marja Sutela)

Juhani Mali (HTT), 2002
Yhteiskiinnityksen arviointia uuden maakaaren mukaan Tapio Määttä 2002 Aleksi Heinilä (OTT) Oikeuskäytäntö ympäristöoikeudessa (Tapio Määttä, Seppo Sajama)

Susanna Wähä (HTT), 2001
Kunta ympäristöviranomaisena (Tapio Määttä)

Juhani Mähönen (HTT), 2001
Maakaaren lepäämään jättämisjärjestelmä erityisesti legaliteettiperiaatteen näkökulmasta. (Tapio Määttä)

Ilpo Hiltunen (HTT), 2001
Jätehuollon julkisoikeudellisen normiohjauksen vaikuttavuus Suomessa (Tapio Määttä)

Jyrki Piiparinen (HTT), 2000
Hallintoluparatkaisua koskevan muutoksenhaun suspensiivinen vaikutus hallintoasioissa (Kalle Määttä, Tapio Määttä)

Filosofia

Tiina Soininen (YTT), 2012
Intressiristiriitojen ratkaiseminen ympäristöetiikassa (Seppo Sajama)

Harri Linnera (YTT), 2011
Sopimus lupauksena, lupaus sopimuksena - lupauksen muuttuva rooli sopimuksessa (Seppo Sajama,
Anssi Keinänen)

Jari Kaksonen (YTT), 2008
Modernien minäkäsitysten fenomenologinen tulkinta (Seppo Sajama)

Immo Turunen (YTT), 2008
Ihmisen ja eläimen liikkeen selittäminen Aristoteleen filosofiassa (Seppo Sajama)

Petri Kosonen (YTT), 2006
Erehdys ja tulkinta v. 2011-2012 (Seppo Sajama)

Hermanni Kekki (YTL), 2004
Miten aika koetaan musiikissa? (Seppo Sajama)