Apurahat jatko-opiskelijoiden seminaari- ja konferenssimatkoihin

Oikeustieteiden laitos julistaa haettavaksi apurahoja jatko-opiskelijoiden seminaari- ja konferenssimatkoihin.

Apurahat on tarkoitettu oikeustieteiden tai filosofian jatko-opintoja Itä-Suomen yliopistossa oikeustieteiden laitoksella harjoittaville tavoitetutkintona tohtorin tutkinto. Apurahoja voidaan myöntää jatko-opintoihin liittyviin seminaareihin ja konferensseihin osallistumiseen. Edellytyksenä on, että jatko-opiskelija pitää seminaarissa tai konferenssissa oman esityksen.

Apurahalla voidaan kattaa seminaarin tai konferenssin matka- ja majoituskuluja sekä osallistumismaksu. Apurahan suuruus on korkeintaan 2000 euroa. Yhden kalenterivuoden aikana jatko-opiskelija voi saada enintään yhden matka-apurahan. Apuraha voidaan käyttää useisiin eri seminaareihin tai konferensseihin osallistumiseen. Samalla hakemuksella apurahaa voidaan hakea useisiin eri seminaareihin tai konferensseihin osallistumiseen.

Jatko-opiskelijan on neuvoteltava työnohjaajiensa kanssa siitä, mihin seminaareihin ja konferensseihin osallistuminen on jatko-opintojen kannalta mielekkäintä. Apurahahakemukseen on liitettävä työnohjaajan puolto siitä, että osallistuminen kyseiseen seminaariin tai konferenssiin on jatko-opintojen edistämiseksi tarpeen. Puolto voidaan antaa sähköpostitse (erillistä lausuntoa ei ole tarpeen kirjoittaa). Jos apurahan saaja saa rahoituksen tutkimukseensa muulta rahoittajalta, muu rahoitus on käytettävä ensin (laitoksen apuraha on toissijainen). Matka-apurahat on tarkoitettu sellaisille jatko-opiskelijoille, joilla ei ole työsuhdetta yliopistoon.

Vapaamuotoisessa hakemuksessa esitetään

  1. henkilötiedot (nimi, ammatti, henkilötunnus, verotuskunta vuoden alussa, osoite)
  2. pankkiyhteys
  3. nykyinen toimipaikka ja tehtävä
  4. tilaisuus /tilaisuudet, joihin osallistumiseen apurahaa haetaan sekä lyhyt selvitys omasta esityksestä
  5. haettavan apurahan suuruus ja sen peruste (kustannuserittely)
  6. lyhyt selvitys väitöskirjatyön nykyisestä vaiheesta ja haettavan apurahan merkityksestä väitöskirjatyölle
  7. suunniteltu väitöksen ajankohta

Hakemukseen on liitettävä

  1. selvitys jatko-opintosuunnitelman mukaisten opintojen suorittamisesta sekä yksilöity suunnitelma puuttuvien opintojen suoritusaikataulusta
  2. työnohjaajan puolto tilaisuuteen/tilaisuuksiin osallistumiseen (sähköpostiviesti kelpaa).

Myönnettävistä apurahoista päättää oikeustieteiden laitoksen johtaja. Hakuaika on jatkuva.

Hakemukset on jätettävä sähköpostitse tiedekunnan toimistoon taloussihteeri Paula Savolaiselle (paula.j.savolainen @  uef.fi).