Hakeminen tieteelliseen jatkokoulutukseen

Yleinen hakukelpoisuus

Tieteellisen jatkokoulutukseen voi hakeutua henkilö, joka on suorittanut soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon, soveltuvan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tai ulkomailla suoritetun koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin tai jolla yliopisto muutoin toteaa olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet.

Tarkemmat kelpoisuusvaatimukset oikeustieteiden tohtoriohjelmaan löytyvät Hakumenettely ja -kelpoisuus -sivulta.

Hakumenettely

 • Tutustu oikeustieteiden laitoksen tutkimukseen sekä oikeustieteiden tohtoriohjelman opetussuunnitelmaan ja valintaperusteisiin.
 • Laadi alustava tutkimussuunnitelma ja ota yhteyttä pääaineesi professoriin tai muuhun ohjaajaan ja keskustele
  - tutkimusaiheestasi ja tutkimussuunnitelmastasi,
  - jatko-opintojen henkilökohtaisista tavoitteistasi ja
  - mahdollisista ohjaajista.
 • Suunnittele, kuinka aiot resursoida jatko-opintosi.
 • Laadi keskustelun pohjalta tutkimussuunnitelma sekä pyydä allekirjoitus ohjaajaksesi lupautuneelta henkilöltä.

Tutkimussuunnitelma kannattaa laatia huolellisesti, koska erityisesti sen avulla arvioidaan hakijan edellytykset suorittaa tieteellinen jatkotutkinto. Huomaathan, että tutkimussuunnitelma on hakijan itsenäinen työ, mutta siihen voi saada neuvoja ohjaajalta. Varsinaisesti jatko-opintojen ja tutkimustyön ohjaus käynnistyy vasta opinto-oikeuden myöntämisen jälkeen.

 • Hae jatko-opinto-oikeutta sähköisesti Opintopolussa
 • Hakemukset käsittelee tohtoriohjelman johtoryhmä, joka tekee valintaesityksen tiedekunnan dekaanille. Dekaani päättää opinto-oikeudesta ja määrää samalla ohjaajat sekä hyväksyy tutkimussuunnitelman. Tiedekunta lähettää tiedon päätöksestä kirjeellä kaikille hakijoille.

Hakuajat oikeustieteiden tohtoriohjelmaan ovat seuraavat:

 • 1.7.-31.8.
 • 1.1.-28.2.

Huom! Tohtoriohjelmaan hyväksytylle henkilölle myönnetään opinto-oikeus tohtorin tutkinnon suorittamiseen. Opinto-oikeus tarkoittaa sitä, että henkilöllä on oikeus suorittaa tutkinto ja siihen sisältyvät opinnot. Kyseessä ei ole tutkimustehtävä josta maksetaan palkkaa.

Ks. tarkemmat ohjeet hakumenettelystä sekä valintaperusteista Hakumenettely ja -kelpoisuus -sivulta.

Opintojen aloittaminen

Opiskelupaikan vastaanottaminen ja ilmoittautuminen yliopistoon

Syksyllä 2016 on astunut voimaan yhden opiskelupaikan säännös, jonka mukaan hakija saa ottaa vastaan yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan samana lukuvuonna alkavasta koulutuksesta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tohtoriohjelmaan hyväksytyn tulee ilmoittaa yliopistolle, ottaako hän vastaan saamansa opiskelupaikan vai ei. Ilmoittaminen tapahtuu paperilomakkeella, jonka yliopisto lähettää valintapäätöksen mukana. Tohtoriohjelmaan hyväksytyn tulee palauttaa lomake yliopiston hakijapalveluihin yliopiston ilmoittamassa määräajassa. Mikäli hän ei reagoi opiskelupaikan vastaanottamiseen määräaikaan mennessä, hän menettää opiskelupaikan. Uuden opiskelupaikan voi saada vain hakemalla uudestaan.

Paikan vastaanoton yhteydessä uudet jatko-opiskelijat myös ilmoittautuvat yliopistoon. Lisätietoa löydät uusien jatko-opiskelijoiden ilmoittautumisohjeesta. Yliopistoon on ilmoittauduttava joka lukuvuosi määrättynä ilmoittautumisaikana (15.9. mennessä).  Ilmoittautumisen voi tehdä WebOodissa, sähköpostilla  tai puhelimitse (p. 029 445 8900).

Opiskelijat, jotka eivät ilmoittaudu ilmoittautumisaikana, poistetaan yliopiston kirjoilta. Takaisin kirjoille pääsyä haetaan opintopalveluista. Ilmoittautumismisajan jälkeen ilmoittautuvalta peritään lisäksi uudelleenkirjoittautumismaksu (35 euroa).

Käyttäjätunnukset

Hanki itsellesi UEF-käyttäjätunnukset, joilla pääsee käyttämään yliopiston eri järjestelmiä, kuten sähköpostia ja yammeria, sekä kirjaston palveluita.