Oikeustieteiden tohtoriohjelma

Oikeustieteiden tohtoriohjelma tarjoaa korkeatasoisen ja monitieteisesti painottuneen tutkijakoulutuksen, joka valmistaa jatko-opiskelijoita niin akateemiselle tutkijanuralle kuin laajemminkin työelämän oikeudellisiin asiantuntijatehtäviin. Oikeustieteen tohtoriohjelmassa voi jatkotutkintona suorittaa oikeustieteen tohtorin (OTT) ja filosofian tohtorin (FT) tutkinnot.

Oikeustieteiden laitoksen tutkimukselliset painopistealueet ovat ilmasto-, energia- ja ympäristöoikeus; empiirinen oikeustutkimus; sekä hyvinvointikysymyksiin suuntautuva oikeudellinen tutkimus. Oikeustieteiden tohtoriohjelmassa voi painopistealueiden ohella suorittaa jatkotutkinnon muiltakin oikeudenaloilta, kuten esimerkiksi rikosoikeudesta, hallinto-oikeudesta ja varallisuusoikeudesta.

Tiedottaminen

Oikeustieteiden tohtoriohjelma tiedottaa ajankohtaisista jatko-opiskelua koskevista asioista Yammerissa. Yammerista viestit voi tilata myös omaan sähköpostiin.

Ohjeet Yammeriin liittymiseen

Ajankohtaista

Seuraava hakuaika oikeustieteiden tohtoriohjelmaan päättyy 31.8.2020.  Ks. valintaperusteet ja valintaprosessi

 

Oikeustieteiden tohtoriohjelman tapahtumakalenteri 2019-2020

Kalenterista löytyvät kurssit, seminaarit sekä muut tärkeät tilaisuudet ja tapahtumat. Kalenteriin on merkitty myös yliopiston tohtorikoulun järjestämä opetus niiltä osin, kuin se on tiedossa. Kalenterin lopusta löytyy hyödyllisiä linkkejä, joista voi saada vinkkejä esim. uraohjaukseen ja CV:n laatimiseen.

Tapahtumakalenteri, oikeustieteiden tohtoriohjelma 2019-2020