Terveystieteiden tohtoriohjelma

Itä-Suomen yliopiston (UEF) tohtorikoulu muodostuu tieteenalakohtaisista, koulutusalakohtaisista tai
monitieteisistä tohtoriohjelmista. Tohtoriohjelmat voivat olla rakenteeltaan yliopiston sisäisiä tai
toimia osana kansallisia tai kansainvälisiä verkosto-ohjelmia. Yliopiston kaikki jatko-opiskelijat
kuuluvat UEF:n tohtorikouluun ja jokaisen tohtorikoulutettavan tulee kuulua myös johonkin yliopiston
tohtoriohjelmaan. UEF:n tohtorikoulu järjestää yleisiä valmiustaito-opintoja ja tohtoriohjelmat
vastaavat tieteen- ja tutkimusalan jatko-opintojen järjestämisestä.

Terveystieteiden tiedekunnassa toimii tiedekuntaneuvoston 27.5.2015 päätöksen mukaisesti neljä (4)
tohtoriohjelmaa:

  • Kliininen tohtoriohjelma ml. hammaslääketiede
  • Lääketutkimuksen tohtoriohjelma 
  • Molekulaarisen lääketieteen tohtoriohjelma
  • Terveystieteiden tohtoriohjelma 

Terveystieteiden tohtoriohjelman tavoitteena on kouluttaa korkeatasoisia ja kansainvälisesti orientoituneita tutkijoita ja  asiantuntijoita erilaisiin vaativiin kansallisiin ja kansainvälisiin tehtäviin.

Tohtoriohjelma on monitieteinen ja se kattaa monipuolisesti seuraavat terveystieteiden alat: hoitotiede, kansanterveystiede (ml. ergonomia), epidemiologia, liikunta- ja urheilulääketiede, geriatria, työterveyshuolto, yleislääketiede ja ravitsemustiede (ml. elintarviketieteet).

Terveystieteiden tohtoriohjelmassa opiskelee vuonna 2015 noin 150 jatko-opiskelijaa. Vuosittain uusia opiskelijoita valitaan noin 30 ja väitöskirjoja valmistuu keskimäärin 12 vuodessa.

Terveystieteiden tohtoriohjelmassa voi suorittaa seuraavat jatkotutkinnot: filosofian lisensiaatin (FL) ja filosofian tohtorin (FT) tutkinto, farmasian lisensiaatin (FaL) ja farmasian tohtorin (FaT) tutkinto, terveystieteiden lisensiaatin (TtL) ja terveystieteiden tohtorin (TtT) tutkinto, lääketieteen tohtorin (LT) tutkinto ja hammaslääketieteen tohtorin (HLT) tutkinto.