Tutkimus

Metsätieteiden koulutus on monitieteistä

Tohtoriohjelmassamme perehdyt syvällisten ja systemaattisten opintojen ja oman tutkimuksesi avulla tieteellisen tutkimuksen menetelmiin ja käytäntöihin metsätieteiden alalla. Metsät ja metsien bioresurssit -tohtoriohjelma kattaa kaikki metsätieteiden alat. Metsätieteillä on myös läheiset yhteydet mm. biologiaan, ympäristötieteisiin, fysiikkaan, kemiaan, tilastotieteisiin, taloustieteisiin ja yhteiskuntatieteisiin sekä teknologisiin tieteisiin.

Tohtoriohjelmassamme voit kehittää ja soveltaa erilaisia tutkimusmenetelmiä metsiin ja niiden tarjoamiin uusiutuviin luonnonvaroihin liittyvissä kysymyksissä.

Tietoa meneillään olevista tutkimushankkeista ja tutkimusryhmistä, sekä niiden johtajista löydät metsätieteiden osaston sivuilta.

Open UEF

Itä-Suomen yliopisto on laatinut osana strategiansa toimenpideohjelmaa julkaisu- ja datapolitiikan, jossa yliopisto linjaa periaatteet tieteellisen tutkimuksen vaikuttavuuden ja avoimuuden edistämiseksi.

Lue lisää avoimesta julkaisemisesta, avoimista tutkimusaineistoista ja avoimuuden periaatteista Open UEF verkkosivuilta.

Vastuuhenkilöt ja ohjaajat

Tutkimustyöhön harjaannutaan ohjatusti. Sinulla tulee olla vähintään kaksi henkilökohtaista jatko-opintojen ja tutkimustyön ohjaajaa, joilla kaikilla tulee olla tohtorin tutkinto ja joista ainakin yhden tulee olla tiedekunnan professori, apulaisprofessori tai yliopistotutkija (Tenure Track). Mikäli väitöskirjan pääohjaajaksi esitetään muuta kuin tiedekunnan professoria, apulaisprofessoria tai yliopistotutkijaa (Tenure Track), on hänen ajantasainen julkaisuluettelonsa liitettävä hakemukseen.

Jatko-opiskelijana työskentelet usein tutkimusryhmissä, joissa on useita saman alan tohtorikoulutettavia ja ohjaajia, mikä tukee tehokasta ja laadukasta tohtorikoulutusta.

Metsätieteiden osaston opetushenkilökunta (Email. etunimi.sukunimi(at)uef.fi, ellei henkilön kohdalla mainita muuta):

Professorit (tutkimusala)
Hujala, Teppo (metsäbiotalouden ennakointi)
Kangas Jyrki (metsäbiotalous)
Kouki, Jari (metsäekologia)
Kärenlampi, Petri (puuteknologia)
Maltamo, Matti (metsänarvioimistiede)
Palander, Teijo S. (metsäteknologia; Email: teijo.s.palander(at)uef.fi)
Pappinen, Ari (metsänsuojelu)
Peltola, Heli (metsänhoitotiede)
Pukkala, Timo (metsätalouden suunnittelu)
Pykäläinen, Jouni (metsäekonomia ja -politiikka)
Tokola, Timo (metsätietojärjestelmät)
Turunen, Ossi (puumateriaalitiede)
Tuittila, Eeva-Stiina (metsämaatiede)
 

Yliopistotutkijat ja apulaisprofessorit (tutkimusala)

Haapala, Antti (puumateriaalitiede)
Heinonen, Tero (metsätalouden suunnittelu)
Kilpeläinen, Antti (metsänhoitotiede)
Korhonen, Lauri (metsäarvioimistiede)
Laurén, Ari (metsäekosysteemin mallintaminen, apulaisprofessori)
Lehto, Tarja (metsämaatiede)
Mola, Blas (biomassa ja bioenergia)
Packalen, Petteri (metsien käytön optimointi, apulaisprofessori)
Tikkanen, Jukka (metsäpolitiikka, tutkimusjohtaja)
Tikkanen, Olli-Pekka (metsäpatologia ja -eläintiede)
Vastaranta, Mikko (digitalization and knowledge leadership in forest-based bioeconomy, apulaisprofessori)

Linkki professorien ja yliopistotutkijoiden julkaisu- ja tutkimustietokantoihin

Kansainväliset ja kansalliset tutkimusverkostot

Metsät ja metsien bioresurssit -tohtoriohjelma toimii myös yhteistyössä kansainvälisten tohtorikoulutusverkostojen kanssa.

FIRST II -metsäteknologian tutkijakoulu