Väitöskirjan julkaisuohjeet

Filosofinen tiedekunta avustaa väitöskirjan julkaisukustannuksissa. Väitöskirjan tekijän on käytettävä yliopiston sopimustoimittajia vieraskielisen väitöskirjan ja abstraktin kielentarkastukseen sekä tiedekuntasarjassa julkaistavan kirjan taittoon ja painoon, mikäli hän käyttää tiedekunnan tukea julkaisukuluihin. Avustusta ei makseta väitöskirjan tekijälle, vaan laskut ohjataan suoraan tiedekuntaan erillisen ohjeen mukaisesti. Lisätietoja voi kysyä jatkokoulutusamanuenssilta, FilodoctoralStudies(at)uef.fi

Väitöskirjan voi julkaista tiedekunnan omassa julkaisusarjassa, ulkopuolisella kustantajalla tai jättää julkaisematta (omakustanne tai monisteväitöskirja).  Ohjeet, painomäärät ja jakelulistat löytyvät tältä sivulta. Kirjapainojen yhteystiedot voi kysyä sarjojen toimittajilta tai jatkokoulutusamanuenssilta

Väitöskirjan on oltava julkisesti nähtävillä yliopiston kirjastossa 10 päivää ennen väitöstilaisuutta.

Väitöskirjan tekijän on huolehdittava, että väitöskirja julkaistaan ja jaetaan tiedekunnan ohjeiden mukaisesti ajoissa, ja että se on esillä kirjastossa 10 päivää ennen väitöstilaisuutta.

Tiedekunnan omassa julkaisusarjassa julkaiseminen

Jos väittelijä haluaa julkaista väitöskirjansa Itä-Suomen yliopiston filosofisen tiedekunnan julkaisusarjassa, hänen tulee ottaa yhteyttä sarjan vastaavaan toimittajaan saatuaan väittelyluvan. Sarjan toimittajina toimivat professori Päivi Atjonen (Kasvatustieteen ja psykologian osaston väitöskirjat), professori Tuula Keinonen ja  yliopistonlehtori Sirpa A. Kärkkäinen (Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston väitöskirjat), professori Matti Kotiranta (teologian väitöskirjat), professori Pertti Anttonen (humanistisen alan väitöskirjat).

Alla olevassa pdf-tiedostossa on tarkempia ohjeita mm. väitöskirjan julkaisemisen aikataulusta, painomääristä ja jakeluohjeista:

Ohjeita filosofisen tiedekunnan julkaisusarjassa julkaisemisesta ja painatuksesta (pdf)

Väitöskirjan irtolehti:

Väitöskirjaan painatetaan erikseen etukannen sisälle sijoitettava irtolehti. Siihen painetaan teoksen ja tekijän nimien lisäksi väitöstilaisuutta koskeva tieto.

Malli väitöskirjan irtolehden painatukseen (pdf)

Väitöskirjojen jakelulistat:

Tiedekunnan sarjassa painetun väitöskirjan jakelulista (pdf)

Jakelulista, jos väitöskirja on julkaistu muuten kuin tiedekunnan sarjassa (pdf)