Kasvatustieteiden tohtoriohjelma

Kasvatustieteiden tohtoriohjelma tarjoaa korkeatasoisen tutkijakoulutuksen kasvatustieteellisen, mukaan lukien kotitaloustieteen ja käsityötieteen, alan tohtorintutkintoon tähtääville jatko-opiskelijoille.  Tohtoriohjelman tutkimusteemat liittyvät kasvatukseen, koulutukseen, opetukseen, oppimiseen, kehitykseen ja ohjaukseen, oppimisympäristöihin ja opettajankoulutukseen. Aiheet voivat liittyä myös hyvinvointiin sekä yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin kysymyksiin. Kasvatustieteiden tohtoriohjelma tarjoaa mahdollisuuden monitieteiseen ja monimetodiseen kasvatusalan tutkimukseen.

 
Tohtoriohjelmassa mukana olevat tieteenalat ovat aikuiskasvatustiede, erityispedagogiikka, kasvatustiede, kotitaloustiede, käsityötiede ja varhaiskasvatus. Tohtoriohjelmassa voivat olla mukana myös matemaattis-luonnontieteelliseen tohtorintutkintoon tähtäävät jatko-opiskelijat silloin kun lisensiaatin työn tai väitöskirjan teema liittyy tohtoriohjelman tutkimusteemoihin.

Tohtoriohjelmalla on tiedotusryhmä Yammerissa: Kasva Doctoral Programme.
Lisätietoja jatkokoulutusamanuenssilta, kaisu.kortelainen(at)uef.fi.