Jatko-opinto-oikeuden hakeminen

Kasvatustieteiden tohtoriohjelmaan voi hakea kaksi kertaa vuodessa. Hakuajat päättyvät huhtikuun lopussa ja lokakuun lopussa. Seuraava haku avautuu  syyskuussa ja päättyy 30.10.2020.  Hakuohjeistus ja sähköinen hakulomake löytyvät Opintopolusta: Kasvatustieteiden tohtoriohjelma.

Perehdy ennen hakua huolellisesti tohtoriohjelman valintaperusteisiin ja varmista, että olet hakukelpoinen. Ole  yhteydessä mahdollisiin ohjaajiin hyvissä ajoissa ennen hakuajan päättymistä ja laadi tutkimussuunnitelma ohjeen mukaisesti. Löydät tutkimussuunnitelman ohjeen pdf-dokumenttina alta.

 Hakemukseen tulee liittää:

  • Ohjaajien hyväksymä tutkimussuunnitelma (pdf)
  • Ohjaajien kirjalliset suostumukset (esimerkiksi kopio sähköpostiviestistä tai ohjaajan allekirjoittama tutkimussuunnitelma)
  • Kopiot tutkintotodistuksista, opintorekisteriotteista ja muista mahdollisista valintaan vaikuttavista asiakirjoista
  • Riittävän englannin kielen osaamisen todistavat todistukset, ks. tohtoriohjelman valintaperusteet

Ohjeita sähköisen hakulomakkeen täyttämiseen Opintopolussa: 

Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 23:59. Sähköinen hakemus liitteineen tulee lähettää määräaikaan mennessä. 

Lataa tarvittavat liitteet hakemukselle pdf/jpeg/png -tiedostoina (yhden liitteen max. koko 1 GB). Skannaa alkuperäinen tutkintotodistus ja virallinen opintosuoritusote (ei kopioita). Skannaa liitteet värillisinä, ja tarkista, että skannaus on riittävän tarkka ja kaikki sivut on skannattu. Epäselviä liitteitä ei käsitellä. 

Huom! Varaa riittävästi aikaa hakulomakkeen täyttämiseen. 

Lisätietoja hakemisesta: FiloDoctoralstudies(at)uef.fi

Hakemusten arviointi ja valintamenettely

Jatko-opiskelijavalinta perustuu tohtoriohjelman valintaperusteisiin. Tohtoriohjelman johtoryhmä arvioi hakemukset ja tekee dekaanille esityksen jatko-opinto-oikeuden hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Dekaani tekee päätöksen opinto-oikeuden myöntämisestä tai hylkäämisestä. Valinnan tulos ilmoitetaan Oma opintopolku-palvelussa. Hakija saa jatko-opintopaikkaa koskevan päätöksen itselleen myös sähköpostitse.

Jatko-opinto-oikeuden hakeminen

Jatko-opiskeluoikeus myönnetään hakemuksesta, jonka yhteydessä hakijan on tehtävä esitys ohjaajista ja tutkimussuunnitelmasta.